Bezprzewodowa podstawka │aduj▒ca

metalowa

Omˇwienie

úadowanie bezprzewodowe
Zmie˝ sposˇb │adowania dziŕki │adowarce bezprzewodowej firmy Verbatim. Wystarczy, ┐e po│o┐ysz telefon na Ârodku podk│adki, a │adowanie natychmiast siŕ rozpocznie. To szybsza i wygodniejsza metoda ni┐ korzystanie z gniazdek i kabli. Urz▒dzenie posiada wbudowane zabezpieczenie przed prze│adowaniem i przechodzi w tryb czuwania, gdy │adowanie siŕ zako˝czy. Niektˇre obudowy nie s▒ kompatybilne z bezprzewodowym │adowaniem, dlatego nale┐y je najpierw zdj▒Š.

Bezprzewodowa podstawka │aduj▒ca – metalowa
Bezprzewodowa podstawka │aduj▒ca – metalowa

Szybkie │adowanie
úadowarka bezprzewodowa mo┐e u┐ywaŠ trybu szybkiego │adowania (10 W). To idealne rozwi▒zanie dla telefonˇw obs│uguj▒cych taki tryb. Urz▒dzenie dostarcza zasilanie, ktˇrego potrzebuje dany telefon, nie przekraczaj▒c wartoÂci dla ╝rˇd│a zasilania.

ZgodnoŠ
úadowarka posiada certyfikat Qi i wspˇ│pracuje z telefonami obs│uguj▒cymi ten standard. W nowszych telefonach taka funkcja jest dostŕpna domyÂlnie. Starsze modele mog▒ wymagaŠ dodatkowych akcesoriˇw (np. obudowy lub futera│u) albo przejÂciˇwki, ktˇra umo┐liwia │adowanie bezprzewodowe. Aby uzyskaŠ certyfikat Qi, urz▒dzenie musi przejŠ rygorystyczne testy bezpiecze˝stwa, niezawodnoÂci i zgodnoÂci.

Ekskluzywne wyko˝czenie
Urz▒dzenie jest dostŕpne w dwˇch wersjach, z eleganckim metalowym wyko˝czeniem lub trwa│ymi gumowymi krawŕdziami. Obydwa warianty posiadaj▒ podk│adkŕ antypoÂlizgow▒, ktˇra zapobiega zsuwaniu siŕ telefonu. Smuk│y kszta│t i waga poni┐ej 100 g sprawiaj▒, ┐e │adowarka jest wygodna w transporcie. W zestawie znajduje siŕ rˇwnie┐ zasilaj▒cy kabel USB (bez wtyczki do gniazdka elektrycznego). Diody LED wskazuj▒ stan zasilania i │adowania.

Bezprzewodowa podstawka │aduj▒ca – metalowa
Bezprzewodowa podstawka │aduj▒ca – metalowa
Szczegˇły produktu

  • úaduj telefon bez u┐ycia kabla
  • Tryb szybkiego │adowania 10 W
  • Wspó│pracuje z telefonami z funkcj▒ Qi
  • Podk│adka antypoÂlizgowa
  • Ekskluzywne wykonanie, metalowe krawŕdzie

Wymagania systemowe

Gniazdo USB

Do trybu szybkiego │adowania wymagana jest wtyczka do gniazdka elektrycznego

Bezprzewodowa podstawka │aduj▒ca – metalowa
Bezprzewodowa podstawka │aduj▒ca – metalowa
Dane techniczne

  • WejÂcie: 5 V / 2 A oraz 9 V / 2 A
  • WyjÂcie: 5 V / 2 A oraz 9 V / 1,1 A
  • Wymiary: 99 mm x 9 mm (g│. x wys.)
  • Waga: 150 g

Zawartość opakowania

Bezprzewodowa podk│adka │aduj▒ca
Kabel USB
Skrócona instrukcja obs│ugi

Bezprzewodowa podstawka │aduj▒ca – metalowa
49551 Packaging 3D
49551 Angled Silver
49551 Angled with Reflection Silver
49551 Back Silver
49551 Top Silver
49551 Base Silver
49551 Packaging Flat