Vi560 S3 M.2 SSD

1 TB

 
Omˇwienie

Wewnŕtrzne dyski pˇ│przewodnikowe Verbatim SATA III M2 2280 mog▒ o┐ywiŠ dzia│anie systemu. Korzystaj▒c z najnowszej technologii 3D NAND, oferuj▒ idealny sposˇb na modernizacjŕ systemu opartego na dysku HDD lub starszym dysku SSD. Model Vi560 posiada znacznie lepszy kontroler, co zapewniaj wiŕksz▒ trwa│oŠ, pojemnoŠ i wy┐sz▒ prŕdkoŠ zapisu i odczytu.

Przed│u┐ ┐ywotnoŠ laptopa lub komputera
Tchnij nowe ┐ycie w starszy system, wymieniaj▒c wys│u┐one dyski HDD lub starsze dyski SSD 2D NAND na nowy model Vi560 S3 SSD. Dysk Vi560 oferuje prŕdkoŠ odczytu do 560 MB/s, czyli nawet 20 razy wiŕksz▒ od standardowego dysku twardego. Wspˇ│czynnik MTBF (Âredni czas przed wyst▒pieniem awarii) wynosi 1.5 miliony godzin, a TBW (│▒czna iloŠ zapisanych bajtˇw) to 450 TB przy pojemnoÂci 1 TB, dziŕki czemu model Vi560 to niezawodny dysk SSD o bardzo dobrych parametrach. Zalecana profesjonalna instalacja.

Vi560 S3 M.2 SSD 1 TB
Vi560 S3 M.2 SSD 1 TB

Lepsza wydajnoŠ
Szybkie uk│ady 3D NAND Flash w po│▒czeniu z kontrolerem najnowszej generacji poprawi▒ czasy reakcji systemu. Szybsze uruchamianie, wy│▒czanie, czas wczytywania i p│ynna obs│uga wielu zada˝ przek│adaj▒ siŕ na wiŕksz▒ wydajnoŠ systemu.

Wytrzyma│oŠ i niezawodnoŠ
Dyski SSD firmy Verbatim nie posiadaj▒ ruchomych czŕÂci z│o┐onych z delikatnych podzespo│ˇw, dlatego w przeciwie˝stwie do dyskˇw twardych s▒ odporne na wstrz▒sy i uderzenia.

Ch│odne i efektywne
Poniewa┐ dyski SSD Verbatim s▒ ciche i generuj▒ mniej ciep│a od dyskˇw twardych, Twˇj laptop bŕdzie dzia│a│ d│u┐ej na jednym │adowaniu.

 
Vi560 S3 M.2 SSD 1 TB
Szczegˇły produktu

 • Wewnŕtrzny dysk pó│przewodnikowy SATA III M.2 2280
 • Du┐a niezawodnoŠ za spraw▒ kontrolera pamiŕci Flash
 • Kliencki dysk SSD do ulepszania laptopów
 • PrŕdkoŠ odczytu: do 560 MB/s
 • Popraw wydajnoŠ laptopa i szybciej uruchamiaj aplikacje
 • Niskie zu┐ycie energii przed│u┐a ┐ywotnoŠ baterii
 • Zalecana profesjonalna instalacja

Wymagania systemowe

Interfejs SATA III M.2

Vi560 S3 M.2 SSD 1 TB
Vi560 S3 M.2 SSD 1 TB
Dane techniczne

 • Format: M.2 2280
 • Interfejs hosta: Szeregowy interfejs ATA 6,0 Gb/s
 • Odczyt IOPS: 256 GB: 102 400 / 512 GB: 101 376 / 1 TB: 102 000
 • Zapis IOPS: 256 GB: 80 000 / 512 GB: 80 400 / 1 TB: 102 000
 • NiezawodnoŠ systemu (czas MTBF): 1,5 miliony godzin
 • Parametr TBW: 256 GB: 110 TB / 512 GB: 240 TB / 1 TB: 450 TB
 • Temperatura podczas pracy: Od 0°C do 70°C
 • Temperatura przechowywania: Od -40°C do 85°C
 • WilgotnoŠ: Od 5% do 95%, bez kondensacji
 • OdpornoŠ na wstrz▒sy: 1500 G, czas trwania 0,5 ms, impuls 1/2 fali sinusoidalnej
 • Drgania: 7 Hz ~ 800 Hz, 3,08 grms, 30 min/o (X,Y,Z)
 • Wymiary: 80 mm x 22,1 mm x 2,3 mm
 • Waga: 9,1 g
 • Gwarancja: Trzyletnia ograniczona gwarancja**

Transmisja danych:

 • PrŕdkoŠ odczytu: 256 GB: do 560 MB/s* / 512 GB: do 560 MB/s* / 1 TB: do 560 MB/s*
 • PrŕdkoŠ zapisu: 256 GB: do 460 MB/s* / 512 GB: do 520 MB/s* / 1 TB: do 520 MB/s*

Pobór mocy:

 • Pobór mocy podczas aktywnego odczytu: 256 GB: 1400 mW / 512 GB: 1430 mW / 1 TB: 1800 mW
 • Pobór mocy podczas aktywnego zapisu: 256 GB: 1450 mW / 512 GB: 1390 mW / 1 TB: 1600 mW
 • Pobór mocy w trybie bezczynnoÂci: 256 GB: 450 mW / 512 GB: 600 mW / 1 TB: 620 mW 
   

Zalecane do u┐ycia w klienckich komputerach PC. Urz▒dzenia nie s▒ przeznaczone do Ârodowisk serwerowych.

* Na podstawie wyników wewnŕtrznych testów. Rzeczywiste parametry mog▒ byŠ inne, w zale┐noÂci od dysku g│ównego.
** Ograniczona gwarancja obejmuje okres 3 lat lub osi▒gniŕcie parametru TBW.

49364 Angled
49364 Packaging Flat
SSD Lifestyle image