Przewód USB 3.1 GEN 2 (USB-C/USB-C)

ze stali nierdzewnej do synchronizacji i ³adowania firmy Verbatim, d³ugo¶æ 30 cm

Omówienie

Przewody do synchronizacji i ³adowania Verbatim ³±cz± w sobie funkcje ³adowania urz±dzenia i transferu danych.

Elastyczny przewód ze stali nierdzewnej jest odporny na zu¿ycie i uszkodzenia oraz ³atwy w przechowywaniu.


* Optymalna szybko¶æ jest mo¿liwa, gdy urz±dzenia po obu stronach przewodu obs³uguj± standard USB 3.1 GEN 2. W przeciwnym razie szybko¶æ transferu danych bêdzie odpowiadaæ ni¿szej specyfikacji USB (480 MB/s dla USB 2.0, 5 GB/s dla USB 3.0).

Przewód USB 3.1 GEN 2 (USB-C/USB-C) ze stali nierdzewnej do synchronizacji i ³adowania firmy Verbatim, d³ugo¶æ 30 cm
Przewód USB 3.1 GEN 2 (USB-C/USB-C) ze stali nierdzewnej do synchronizacji i ³adowania firmy Verbatim, d³ugo¶æ 30 cm
Szczegóły produktu

  • Zgodno¶æ ze smartfonami i tabletami z gniazdami USB-C
  • Obs³uga standardu USB 3.1 GEN 2 z szybko¶ci± do 10 GB/s*
  • Szybkie ³adowanie (3A) urz±dzenia
  • Wysoka wytrzyma³o¶æ i pe³na elastyczno¶æ przewodu ze stali nierdzewnej
  • Zaciski odci±¿aj±ce do przewodu z PCW chroni±ce punkt przy³±czeniowy
  • Najwy¿szej klasy aluminiowa os³ona z³±cza
  • Synchronizacja i ³adowanie: mo¿liwo¶æ ³adowania urz±dzenia i transferu danych

Dane techniczne

  • Wymiary produktu: D³. 30 cm
  • Ciê¿ar: 48.8 g

Spis tre¶ci:
Kabel USB-C na USB-C

Przewód USB 3.1 GEN 2 (USB-C/USB-C) ze stali nierdzewnej do synchronizacji i ³adowania firmy Verbatim, d³ugo¶æ 30 cm
Przewód USB 3.1 GEN 2 (USB-C/USB-C) ze stali nierdzewnej do synchronizacji i ³adowania firmy Verbatim, d³ugo¶æ 30 cm
Zawartość opakowania

  • USB-C to USB-C Cable

48867 Packaging Flat
48867 Connectors
48867 Angle 4
48867 Angle 3
48867 Angle 2
48867 Angle 1