Przewód USB 3.1 GEN 2 (USB-C/USB-A)

ze stali nierdzewnej do synchronizacji i ³adowania, - 30 cm

 
Omówienie

Przewody do synchronizacji i ³adowania Verbatim ³±cz± w sobie funkcje ³adowania urz±dzenia i transferu danych.

Kabel USB-C na USB-A umo¿liwia pod³±czenie urz±dzeñ z portem USB typu C do notebooka / komputera PC z portami USB typu A. Np. pod³±czenie tabletu Nokia N1 (typ C) lub smartfona Windows Lumia 950 (typ C) do notebooka/laptopa (typ A).

Elastyczny przewód ze stali nierdzewnej jest odporny na zu¿ycie i uszkodzenia oraz ³atwy w przechowywaniu.


* Optymalna szybko¶æ jest mo¿liwa, gdy urz±dzenia po obu stronach przewodu obs³uguj± standard USB 3.1 GEN 2. W przeciwnym razie szybko¶æ transferu danych bêdzie odpowiadaæ ni¿szej specyfikacji USB (480 MB/s dla USB 2.0, 5 GB/s dla USB 3.0).

Przewód USB 3.1 GEN 2 (USB-C/USB-A) ze stali nierdzewnej do synchronizacji i ³adowania firmy Verbatim, d³ugo¶æ 30 cm
Przewód USB 3.1 GEN 2 (USB-C/USB-A) ze stali nierdzewnej do synchronizacji i ³adowania firmy Verbatim, d³ugo¶æ 30 cm
Szczegóły produktu

  • Zgodno¶æ ze smartfonami i tabletami z gniazdami USB-C lub USB-A
  • Obs³uga standardu USB 3.1 GEN 2 z szybko¶ci± do 10 GB/s*
  • Szybkie ³adowanie (3A) urz±dzenia
  • Wysoka wytrzyma³o¶æ i pe³na elastyczno¶æ przewodu ze stali nierdzewnej
  • Zaciski odci±¿aj±ce do przewodu z PCW chroni±ce punkt przy³±czeniowy
  • Najwy¿szej klasy aluminiowa os³ona z³±cza
  • Synchronizacja i ³adowanie: mo¿liwo¶æ ³adowania urz±dzenia i transferu danych

Dane techniczne

  • Wymiary produktu: D³. 30 cm
  • Ciê¿ar: 48.5 g

Spis tre¶ci:
Kabel synchronizacyjny i ³aduj±cy USB-C na USB-A

Przewód USB 3.1 GEN 2 (USB-C/USB-A) ze stali nierdzewnej do synchronizacji i ³adowania firmy Verbatim, d³ugo¶æ 30 cm
48868 Packaging Flat
48868 Connectors
48868 Angle 4
48868 Angle 3
48868 Angle 2
48868 Angle 1