Pro U3 64GB

Micro SDXC Card

 
Verbatim Pro U3 64GB* Micro SDXC Card
Omówienie

Karty pamiêci Verbatim Pro microSD zapewniaj± kamerom sportowym, kamkorderom, smartfonom i tabletom wydajno¶æ na poziomie Pro.
Prêdko¶æ UHS klasy 3 (U3) oznacza, ¿e mo¿esz rejestrowaæ pliki wideo jako¶ci 4K ultra HD oraz Full HD, a nastêpnie przesy³aæ je szybko na swój komputer w celu wy¶wietlenia i edycji.
Karty pamiêci Verbatim Pro microSD s± odporne na wodê i wstrz±sy; zestaw zawiera adapter microSD do SD.
Odpowiednia do przechwytywania wideo jako¶ci 4K ultra HD, kompatybilna z dowolnym urz±dzeniem wyposa¿onym w gniazdo karty pamiêci.

Szybko¶æ odczytu: do 90 MB/s**
Szybko¶æ zapisu: do 45 MB/s**

*Wymagane urz±dzenie nadrzêdne kompatybilne z SDXC
**Wymagane urz±dzenie kompatybilne z UHS-1; rzeczywista wydajno¶æ mo¿e siê ró¿niæ w zale¿no¶ci od urz±dzenia nadrzêdnego, interfejsu oraz warunków u¿ytkowania

Verbatim Pro U3 64GB* Micro SDXC Card
Verbatim Pro U3 64GB* Micro SDXC Card
Szczegóły produktu

64GB Card + SD Adapter

  • Odpowiednia do rejestrowania wideo jako¶ci 4K ultra HD
  • Szybki transfer plików dziêki prêdko¶ci UHS klasy 3 (U3)
  • Odporna na wodê i wstrz±sy
  • Szybko¶æ odczytu: do 90 MB/s
  • Szybko¶æ zapisu: do 45 MB/s
  • w zestawie adapter kart microSD do formatu SD

Wymagania systemowe

Kompatybilna ze smartfonami, tabletami, telefonami komórkowymi oraz innymi urz±dzeniami kompatybilnymi z kartami microSDHC/microSDXC.

Verbatim Pro U3 64GB* Micro SDXC Card
Verbatim Pro U3 64GB* Micro SDXC Card
Dane techniczne

Wymiary produktu:    11 mm x 15 mm x 1,0 mm (d³. x szer. x wys.) (wy³±cznie microSD)
Waga produktu:        1,6 grama (microSD + adapter)
Wymiary opakowania:        90 mm x 3 mm x 135 mm (szer. x g³. x wys.)
Waga opakowania:        10,7  grama (microSD + adapter)

Modele
Numer katalogowy Pojemność
47042 Karta 64 GB z przej¶ciówk±
47041 Karta 32 GB z przej¶ciówk±
47040 Karta 16 GB z przej¶ciówk±
47042 Packaging Flat
47042 No Packaging Product Flat with Adapter
47042 No Packaging Flat