W³ókno Verbatim PP

1,75 mm – przezroczyste

 
Ten produkt nie jest już dostępny
Omówienie

Jedno z najpowszechniej u¿ywanych tworzyw sztucznych w bran¿y o dobrych w³a¶ciwo¶ciach mechanicznych, je¶li chodzi o sztywno¶æ i wytrzyma³o¶æ, a ponadto bardzo lekkie i nadaj±ce siê do ³±czeñ typu elastyczny zawias. Produkowane z peletów dopuszczonych do kontaktu z ¿ywno¶ci±. Odporne na kwasy, zasady i rozpuszczalniki organiczne, dobrze przepuszczaj±ce ¶wiat³o. Produkowane z zachowaniem najwy¿szych standardów jako¶ci. Przyk³adowe zastosowania to prototypy, zabawki, motoryzacja i mechanika.

W³ókno Verbatim PP, 1,75 mm – przezroczyste
W³ókno Verbatim PP, 1,75 mm – przezroczyste
Szczegóły produktu

  • Wysokiej jako¶ci polipropylen (PP) do formowania wyt³ocznego
  • Jedno z najczê¶ciej stosowanych tworzyw sztucznych
  • Dobre w³a¶ciwo¶ci mechaniczne w zakresie sztywno¶ci i wytrzyma³o¶ci na rozci±ganie
  • Dobre mo¿liwo¶ci wykoñczenia powierzchni
  • Odporno¶æ na kwasy, zasady i rozpuszczalniki organiczne
  • Bardzo lekki
  • Stosowany w granulkach w opakowaniach spo¿ywczych
  • Dobra przejrzysto¶æ
  • Mo¿liwo¶æ wykorzystania w ³±czeniach typu zawias
  • G³ówne zastosowanie: Produkty techniczne, motoryzacyjne, in¿ynieryjne, prototypy, zabawki

Dane techniczne
Dane techniczne produktu
Precyzja średnicy: 1.75 ± 0.05 mm
Waga netto: 0,5 kg
Długość włókna: 233 m
Melt Flow Rate @ 230 °C, 21.1N: 20.0 g/(10 minutes)
Gęstość: 0,89 g/cm3
Viscat softening temperature: 115 °C
Twardość na twardościomierzu D (JIS K 6253): Shore D55
Flexural strength: 14 MPa
Flexural modulus: 350 MPa
Impact strength (Charpy): 10 KJ/m2
Tensile Strength: 14 MPa
Wydłużanie (JIS K 7113): > 200 %
Wymiary szpuli
Średnica szpuli:200 mm
Głębokość szpuli:72 mm
Średnica piasty:102 mm
Średnica otworu piasty:51 mm
 
Zalecana Konfiguracja Drukarki
Temperatura tłoczenia:240±10 °C
Temperatura stołu:80 °C
Szybkość druku:30 mm/s
 

* Najbliższy kolor w systemie Pantone
* taśma PP zalecana do łóżek

 
Modele
Numer katalogowy ¦rednica w³ókna Masa filamentu Kolor PANTONE® ref.
55953 2.85mm 500g Natural Naturalny
55952 1.75mm 500g Natural Naturalny