W³ókno Verbatim PLA

2.85 mm 1 kg - Srebrny

 
Ten produkt nie jest już dostępny
Omówienie

PLA to niesprawiaj±cy problemów w drukowaniu filament produkowany z odnawialnych surowców ro¶linnych. Filament PLA firmy Verbatim jest produkowany wed³ug receptury firmy Mitsubishi Chemical z zachowaniem wysokich japoñskich standardów jako¶ci. Jest on bezzapachowy i dobrze nadaje siê do obróbki po wydruku, dziêki czemu jest doskona³ym, wszechstronnym materia³em do szeregu zastosowañ, w tym do modelowania koncepcyjnego oraz edukacji.

W³ókno Verbatim PLA  2.85 mm 1 kg - Srebrny
W³ókno Verbatim PLA  2.85 mm 1 kg - Srebrny
Szczegóły produktu

  • Wysoko wydajny poliaktyd (PLA) do formowania wyt³ocznego
  • Biopolimer pozyskiwany z ro¶lin
  • Dobra obrabialno¶æ po druku
  • Bezwonny
  • G³ówne zastosowanie: Modelowanie koncepcyjne w bran¿y opakowañ spo¿ywczych, pojemników transportowych, produktów medycznych/higienicznych, gospodarstwa domowego.  Edukacja 

Dane techniczne
Dane techniczne produktu
Precyzja średnicy: 2.90 ± 0.03 mm
Temperatura procesu: 200-220 °C
Waga netto: 1,00 kg
Waga brutto: 1,5
Długość włókna: 126 m
Temperatura topnienia: 168 °C
Gęstość: 1,24 g/cm3
Temperatura zeszklenia: 58 °C
Rozciągliwość (JIS K 7113): 63 MPa
Wydłużanie (JIS K 7113): 4 %
Melt Flow Rate (190 °C, 21.2N): 3.0 g/(10 minutes)
Melt Flow Rate (210 °C, 21.2N): 8.1 g/(10 minutes)
Wymiary szpuli
Średnica szpuli:200 mm
Głębokość szpuli:72 mm
Średnica piasty:102 mm
Średnica otworu piasty:51 mm
 
Zalecana Konfiguracja Drukarki
Temperatura tłoczenia:200-220 °C
Temperatura stołu:60 °C
Szybkość druku:30 mm/s
 

* Najbliższy kolor w systemie Pantone

 
Modele
Kolor Numer katalogowy PANTONE® ref. ¦rednica w³ókna Masa filamentu
Black 55276 Czarny Process* 2.85mm 1kg
White 55277 Bia³y Process* 2.85mm 1kg
Blue 55278 Niebieski PMS 072* 2.85mm 1kg
Red 55279 Czerwony PMS 485* 2.85mm 1kg
Black 55267 Czarny Process* 1.75mm 1kg
White 55268 Bia³y Process* 1.75mm 1kg
Blue 55269 Niebieski PMS 072* 1.75mm 1kg
Red 55270 Czerwony PMS 485* 1.75mm 1kg
Natural Transparent 55274 Naturalny przezroczysty 1.75mm 1kg
Silver 55275 Srebrny PMS 877* 1.75mm 1kg
55283 PLA 2.85mm 1kg Label
55283 Angled+Product
55283 No Packaging Side
55283 No Packaging Angled