Filament Verbatim PET-G

1,75 mm — niebieski

 
Omówienie

Prosty w wydruku filament z wysok± odporno¶ci± na uderzenia. Ten hydrofobowy filament cechuje doskona³a elastyczno¶æ, brak krzywienia i kurczenia podczas wydruku oraz brak zapachu. To idealny materia³ dla mechaniki, modelowania koncepcyjnego, wytwarzania pojemników na ¿ywno¶æ, a tak¿e przedmiotów do zastosowañ medycznych. Tak jak wszystkie filamenty firmy Verbatim jest produkowany z zachowaniem najwy¿szych, japoñskich standardów jako¶ci oraz niewielk± tolerancj±, która zapewnia spójne podawanie i stabilne wydruki.

Filament Verbatim PET-G 1,75 mm — niebieski
Filament Verbatim PET-G 1,75 mm — niebieski
Szczegóły produktu

  • Politereftalan etylenu modyfikowany glikolem (PET-G)
  • Wysoka odporno¶æ na uderzenia
  • Doskona³a elastyczno¶æ
  • Praktycznie bez krzywienia i kurczenia
  • Hydrofobowo¶æ (nie ch³onie wody)
  • Z granulatu stosowanego w opakowaniach ¿ywno¶ci
  • Bezzapachowy
  • G³ówne zastosowania: modelowanie koncepcyjne w bran¿y mechanicznej, medycznej, do pojemników na ¿ywno¶æ oraz przezroczystych przedmiotów.

Dane techniczne
Dane techniczne produktu
Precyzja średnicy: 1.75 mm ± 0.05 mm
Temperatura procesu: 240±10 °C
Waga netto: 1 kg
Flexural strength: 69 MPa
Flexural modulus: 2050 MPa
Impact strength (Charpy): 8.1 KJ/m2
Przejrzystość: 90 %
Tensile Strength: 50 MPa
Zalecana Konfiguracja Drukarki
Temperatura stołu:60-80 °C
 

* Najbliższy kolor w systemie Pantone

 
Modele
Numer katalogowy ¦rednica w³ókna Kolor PANTONE® ref. Masa filamentu
55063 2.85mm Blue Niebieski PMS 072* 1kg
55060 2.85mm Black Czarny Process* 1kg
55058 2.85mm White Bia³y Process* 1kg
55061 2.85mm Red Czerwony PMS 485* 1kg
55062 2.85mm Red Transparent Czerwony przezroczysty 1kg
55064 2.85mm Blue Transparent Niebieski przezroczysty 1kg
55065 2.85mm Green Transparent Zielony przezroczysty 1kg
55055 1.75mm Blue Niebieski PMS 072* 1kg
55052 1.75mm Black Czarny Process* 1kg
55050 1.75mm White Bia³y Process* 1kg
55053 1.75mm Red Czerwony PMS 485* 1kg
55054 1.75mm Red Transparent Czerwony przezroczysty 1kg
55056 1.75mm Blue Transparent Niebieski przezroczysty 1kg
55057 1.75mm Green Transparent Zielony przezroczysty 1kg
55055 1.75mm Blue Angled+Product
55055 1.75mm Blue Angled
55055 1.75mm Blue Flat