Filament Verbatim PET-G

1,75 mm — niebieski

 
Omówienie

Prosty w wydruku filament z wysok± odporno¶ci± na uderzenia. Ten hydrofobowy filament cechuje doskona³a elastyczno¶æ, brak krzywienia i kurczenia podczas wydruku oraz brak zapachu. To idealny materia³ dla mechaniki, modelowania koncepcyjnego, wytwarzania pojemników na ¿ywno¶æ, a tak¿e przedmiotów do zastosowañ medycznych. Tak jak wszystkie filamenty firmy Verbatim, jest on produkowany z zachowaniem najwy¿szych standardów jako¶ci oraz niewielk± tolerancj±, która zapewnia spójne podawanie i stabilne wydruki.

Filament Verbatim PET-G 1,75 mm — niebieski
Filament Verbatim PET-G 1,75 mm — niebieski
Szczegóły produktu

  • Politereftalan etylenu modyfikowany glikolem (PET-G)
  • Wysoka odporno¶æ na uderzenia
  • Doskona³a elastyczno¶æ
  • Praktycznie bez krzywienia i kurczenia
  • Hydrofobowo¶æ (nie ch³onie wody)
  • Z granulatu stosowanego w opakowaniach ¿ywno¶ci
  • Bezzapachowy
  • G³ówne zastosowania: modelowanie koncepcyjne w bran¿y mechanicznej, medycznej, do pojemników na ¿ywno¶æ oraz przezroczystych przedmiotów.

Dane techniczne
Dane techniczne produktu
Precyzja średnicy: 1.75 mm ± 0.05 mm
Temperatura procesu: 240±10 °C
Waga netto: 1 kg
Flexural strength: 69 MPa
Flexural modulus: 2050 MPa
Impact strength (Charpy): 8.1 KJ/m2
Przejrzystość: 90 %
Tensile Strength: 50 MPa
Zalecana Konfiguracja Drukarki
Temperatura tłoczenia:235±10 °C
Temperatura stołu:90 °C
 

* Najbliższy kolor w systemie Pantone

 
Modele
Numer katalogowy ¦rednica w³ókna Masa filamentu Kolor RAL code PANTONE® ref.
55063 2.85mm 1kg Blue RAL 5002 Niebieski PMS 072*
55060 2.85mm 1kg Black RAL 9017 Czarny Process*
55058 2.85mm 1kg White RAL 9003 Bia³y Process*
55061 2.85mm 1kg Red RAL 3020 Czerwony PMS 485*
55062 2.85mm 1kg Red Transparent Czerwony przezroczysty
55064 2.85mm 1kg Blue Transparent Niebieski przezroczysty
55065 2.85mm 1kg Green Transparent Zielony przezroczysty
55055 1.75mm 1kg Blue RAL 5002 Niebieski PMS 072*
55052 1.75mm 1kg Black RAL 9017 Czarny Process*
55050 1.75mm 1kg White RAL 9003 Bia³y Process*
55053 1.75mm 1kg Red RAL 3020 Czerwony PMS 485*
55054 1.75mm 1kg Red Transparent Czerwony przezroczysty
55056 1.75mm 1kg Blue Transparent Niebieski przezroczysty
55057 1.75mm 1kg Green Transparent Zielony przezroczysty
55055 1.75mm Blue Angled+Product
55055 1.75mm Blue Angled
55055 1.75mm Blue Flat