Przewód Verbatim Micro USB do synchronizacji i ³adowania

100 cm srebrny

 
Omówienie

Przewody do synchronizacji i ³adowania Verbatim ³±cz± w sobie funkcje ³adowania urz±dzenia i transferu danych.

Elastyczny przewód ze stali nierdzewnej jest odporny na zu¿ycie i uszkodzenia oraz ³atwy w przechowywaniu.

Przewód Verbatim Micro USB do synchronizacji i ³adowania 100 cm srebrny
Przewód Verbatim Micro USB do synchronizacji i ³adowania 100 cm srebrny
Szczegóły produktu

  • Bardzo wytrzyma³y i w pe³ni elastyczny przewód ze stali nierdzewnej
  • Kompatybilny ze smartfonami i tabletami ze z³±czem Micro USB
  • Zaciski odci±¿aj±ce do przewodu z PCW chroni±ce punkt przy³±czeniowy
  • Aluminiowa os³ona z³±cza stanowi wykoñczenie najwy¿szej klasy
  • Synchronizacja i ³adowanie: mo¿liwo¶æ ³adowania urz±dzenia i transferu danych

Dane techniczne

  • Masa produktu: 16 gramów
  • Rozmiar produktu: 100 cm

Przewód Verbatim Micro USB do synchronizacji i ³adowania 100 cm srebrny
Przewód Verbatim Micro USB do synchronizacji i ³adowania 100 cm srebrny
Zawartość opakowania

Przewód mikro USB ze stali nierdzewnej do synchronizacji i ³adowania 

48862 Packaging Flat
48862 Connectors + Cable
48862 Flat Connectors
48862 Lifestyle
48862 Angled