2-pak przewodów Verbatim mikro USB do synchronizacji

i ³adowania 100 cm czarny

 
Omówienie

Przewody do synchronizacji i ³adowania Verbatim ³±cz± w sobie funkcje ³adowania urz±dzenia i transferu danych.

Elastyczny przewód ze stali nierdzewnej jest odporny na zu¿ycie i uszkodzenia oraz ³atwy w przechowywaniu.

2-pak przewodów Verbatim mikro USB do synchronizacji i ³adowania 100 cm czarny
2-pak przewodów Verbatim mikro USB do synchronizacji i ³adowania 100 cm czarny
Szczegóły produktu

  • Wielopak dwóch przewodów mikro USB ze stali nierdzewnej do synchronizacji i ³adowania
  • Bardzo wytrzyma³y i w pe³ni elastyczny przewód ze stali nierdzewnej
  • Kompatybilny ze smartfonami i tabletami ze z³±czem Micro USB
  • Zaciski odci±¿aj±ce do przewodu z PCW chroni±ce punkt przy³±czeniowy
  • Aluminiowa os³ona z³±cza stanowi wykoñczenie najwy¿szej klasy
  • Synchronizacja i ³adowanie: mo¿liwo¶æ ³adowania urz±dzenia i transferu danych

Dane techniczne

  • Masa produktu: ok. 41 gramy ka¿dy
  • Rozmiar produktu: 100 cm

2-pak przewodów Verbatim mikro USB do synchronizacji i ³adowania 100 cm czarny
2-pak przewodów Verbatim mikro USB do synchronizacji i ³adowania 100 cm czarny
Zawartość opakowania

2 x przewód mikro USB ze stali nierdzewnej do synchronizacji i ³adowania – 100 cm czarny 

48874 Coiled 100 100cm cables
48874 Packaging Flat
48874 Connectors + Cable 100 100cm