Verbatim MDISC DVD R

Dziesiŕciopak, szpindel

 
Verbatim MDISC DVD R Dziesiŕciopak, szpindel
Omˇwienie

Verbatim MDISC oferuje nowy standard cyfrowego zapisu realizowanego w celu zapisania i zabezpieczenia plikˇw. Odpowiednie informacje s▒ grawerowane w przypominaj▒cej ska│ŕ warstwie odpornej na Âwiat│o, temperaturŕ i wilgoŠ.

Wykonane przez firmŕ Millenniata testy na podstawie normy bran┐owej ISO/IEC 10995 wykaza│y, ┐e Âredni czas eksploatacji dysku MDISC DVD to 1332 lata. Po 667 latach jedynie 5% dyskˇw powinno wykazywaŠ jakiekolwiek straty danych. Oznacza to, ┐e, u┐ywaj▒c tych dyskˇw, mo┐na oczekiwaŠ trwa│oÂci rzŕdu setek lat.

Dlatego wybierz je, jeÂli chcesz zapisaŠ cenne fotografie, biblioteki muzyczne, dokumenty medyczne i inne materia│y, ktˇrych nigdy nie chcesz straciŠ.

Verbatim MDISC DVD R Dziesiŕciopak, szpindel
Verbatim MDISC DVD R Dziesiŕciopak, szpindel
Szczegˇły produktu

PojemnoŠ: 4,7GB
PrŕdkoŠ: 4x
Typ pakowania: Dziesiŕciopak, szpindel
Powierzchnia dysku: Druk atramentowy
Obszar nadruku: 40–118 mm

Dysk MDISC DVD musi zostaŠ zapisany za pomoc▒ nagrywarki MDISC Ready DVD (informacje na temat zgodnoÂci znajduj▒ siŕ poni┐ej). Odczyt jest mo┐liwy za pomoc▒ wiŕkszoÂci wspˇ│czesnych napŕdˇw DVD.

Film

Verbatim MDISC DVD R Dziesiŕciopak, szpindel

Tabela porˇwnawcza Verbatim MDISC

43824 Global 3D
43824 Global Flat
43824 Global Flat reflection
43824 Global 3D
43824 Global Flat