Przewód Lightning ze stali

nierdzewnej do synchronizacji i ³adowania 100 cm srebrny

 
Przewód Verbatim Lightning ze stali nierdzewnej do synchronizacji i ³adowania 100 cm srebrny
Omówienie

Przewody do synchronizacji i ³adowania Verbatim ³±cz± w sobie funkcje ³adowania urz±dzenia i transferu danych.

Przewody do synchronizacji i ³adowania posiadaj± certyfikat MFI uzyskany dziêki technologii na licencji firmy Apple, co pozwala na ich pod³±czanie do urz±dzeñ Apple.

Elastyczny przewód ze stali nierdzewnej jest odporny na zu¿ycie i uszkodzenia oraz ³atwy w przechowywaniu.

Przewód Verbatim Lightning ze stali nierdzewnej do synchronizacji i ³adowania 100 cm srebrny
Przewód Verbatim Lightning ze stali nierdzewnej do synchronizacji i ³adowania 100 cm srebrny
Szczegóły produktu

  • Bardzo wytrzyma³y i w pe³ni elastyczny przewód ze stali nierdzewnej
  • Certyfikat MFI uzyskany dziêki technologii na licencji firmy Apple
  • Bêdzie kompatybilny z produkowanymi w przysz³o¶ci urz±dzeniami firmy Apple i przysz³ymi wersjami oprogramowania iOS
  • Zaciski odci±¿aj±ce do przewodu z PCW chroni±ce punkt przy³±czeniowy
  • Najwy¿szej klasy aluminiowa os³ona z³±cza
  • Synchronizacja i ³adowanie: mo¿liwo¶æ ³adowania urz±dzenia i transferu danych

Dane techniczne

  • Masa produktu: 16 gramów
  • Rozmiar produktu: 100 cm

Przewód Verbatim Lightning ze stali nierdzewnej do synchronizacji i ³adowania 100 cm srebrny
Przewód Verbatim Lightning ze stali nierdzewnej do synchronizacji i ³adowania 100 cm srebrny
Zawartość opakowania

Przewód Lightning ze stali nierdzewnej do synchronizacji i ³adowania

49577 48876 48859 Power Bank & Cable Lifestyle 91
48859 Packaging Flat50
48859 Lifestyle23
48859 Connectors + Cable21
48859 Angled71
48859 Coiled33
48859 Connectors
48859 Lifestyle 02
48859 Lifestyle 01
48859 Connectors