Zewnŕtrzna nagrywarka CD/DVD

Slimline Verbatim

Omˇwienie

Coraz wiŕksza liczba dostawcˇw notebookˇw rezygnuje z napŕdu optycznego na rzecz smuklejszego kszta│tu urz▒dzenia. Nie zmienia to faktu, ┐e p│yty CD i DVD s▒ wci▒┐ najczŕÂciej u┐ywanymi noÂnikami danych. Firma Verbatim oferuje rozwi▒zanie w postaci Zewnŕtrznej nagrywarki CD/DVD Slimline.

To niewielkie urz▒dzenie to Âwietny wybˇr dla u┐ytkownikˇw notebookˇw, ultrabookˇw i netbookˇw. Pozwala instalowaŠ programy i tworzyŠ kopie zapasowe. Nagrywarka CD/DVD Slimline firmy Verbatim jest zasilana przez port USB, wiŕc zasilacz jest ca│kiem zbŕdny. Jest niewiele wiŕksza od p│yty DVD i mieÂci siŕ w kieszeni, wiŕc mo┐na j▒ z │atwoÂci▒ wszŕdzie zabraŠ!

Do│▒czony program Nero Burn & Archive, obejmuj▒cy liczne funkcje takie jak DiscSpan, MediaHome i technologiŕ SecureDisc, pozwala organizowaŠ, nagrywaŠ i archiwizowaŠ wa┐ne pliki.

*Z programu Nero Burn & Archive mo┐na korzystaŠ tylko na komputerach PC

Zewnŕtrzna nagrywarka CD/DVD Slimline Verbatim
Zewnŕtrzna nagrywarka CD/DVD Slimline Verbatim
Szczegˇły produktu

  • Porŕczna i lekka zewnŕtrzna nagrywarka CD/DVD
  • Idealna do notebooków i ultrabooków
  • W pe│ni kompatybilna z technologi▒ archiwizacji MDISC™
  • Zasilana przez port USB – bez u┐ycia ┐adnego nieporŕcznego zasilacza
  • Do│▒czony program Nero Burn & Archive* 

Wymagania systemowe

PC: Intel Pentium III / AMD Duron, 900 MHz lub wiŕcej, 512 MB RAM lub wiŕcej, dostŕpny port USB, Windows XP/Vista/7/8/10

Mac: Intel Mac, 512 MB RAM lub wiŕcej, dostŕpny port USB, Mac OS X 10.6 lub nowszy

Zewnŕtrzna nagrywarka CD/DVD Slimline Verbatim
Zewnŕtrzna nagrywarka CD/DVD Slimline Verbatim
Zawartość opakowania

Nagrywarka CD/DVD
Przewód USB 2.0
Program Nero Burning (na p│ycie CD)
Instrukcja obs│ugi (na p│ycie CD)
Krótka instrukcja instalacji

98938 Lifestyle10
98938 Packaging 3D
98938 No Packaging Front
98938 Packaging Flat
98938 No Packaging Angled