Verbatim DURABIO™

2,85 mm – czarny

 
Omówienie

DURABIO™ jest biopochodn± ¿ywic± poliwêglanow± opracowan± przez Mitsubishi Chemical, wykorzystywan± jako substytut szk³a. Jest stosowana jako substytut szk³a w przemy¶le motoryzacyjnym i telefonii komórkowej dla takich elementów jak ekrany dotykowe, listwy na konsole i deski rozdzielcze oraz zewnêtrzne kratki ch³odnicy. W³ókno Durabio jest niezwykle odporne na dzia³anie wysokich temperatur, zarysowania i ¶cieranie oraz odpowiada rygorystycznym normom jako¶ciowym rynku japoñskiego.

W³ókno Verbatim DURABIO™ 2,85 mm – czarny
W³ókno Verbatim DURABIO™ 2,85 mm – czarny
Szczegóły produktu

  • £±czy w³a¶ciwo¶ci poliwêglanu (PC) i polimetakrylanu (PMMA)
  • Doskona³e w³a¶ciwo¶ci optyczne i mechaniczne
  • Odporno¶æ na dzia³anie wysokich temperatur, zarysowania i ¶cieranie
  • Odporno¶æ na promieniowanie UV
  • Przyjazny dla ¶rodowiska – wolny od BPA oraz stworzony w oparciu o ¼ród³o odnawialne (izosorbid)
  • G³ówne zastosowanie: Tworzenie modeli koncepcyjnych w przemy¶le budowlanym, elektronicznym i motoryzacyjnym.

Dane techniczne
Dane techniczne produktu
Precyzja średnicy: 2.85 mm ± 0.10 mm
Waga netto: 0,5 kg
Temperatura topnienia: 235 °C
Gęstość: 1,31 g/cm3
Flexural strength: 94 MPa
Flexural modulus: 2100 MPa
Impact strength (Charpy): 9 KJ/m2
Przejrzystość: 2 %
Tensile Strength: 64 MPa
Wydłużanie (JIS K 7113): 130 %
Zalecana Konfiguracja Drukarki
Temperatura tłoczenia:230±10 °C
Temperatura stołu:100 °C
Szybkość druku:50 mm/s
 

* Najbliższy kolor w systemie Pantone

 
Modele
Numer katalogowy ¦rednica w³ókna Masa filamentu Kolor RAL code PANTONE® ref.
55153 2.85mm 500g White RAL 9003 Bia³y Process*
55154 2.85mm 500g Clear Bezbarwny
55155 2.85mm 500g Black RAL 9005 Czarny Process*
55150 1.75mm 500g White RAL 9003 Bia³y Process*
55151 1.75mm 500g Clear Bezbarwny
55152 1.75mm 500g Black RAL 9005 Czarny Process*
55155 2.85mm Black Angled+Product
55155 2.85mm Black Flat
55155 2.85mm Black Angled