W³ókno Verbatim ABS

2.85mm 1kg - Natural Transparent

 
Omówienie

Popularny, wysoce wytrzyma³y filament o b³yszcz±cej, g³adkiej powierzchni. W porównaniu z innymi materia³ami stosowanymi w druku 3D ABS ma wysok± temperaturê topnienia, co czyni go przydatnym w zastosowaniach, w których wa¿na jest odporno¶æ na ciep³o, takich jak modelowanie koncepcyjne na potrzeby przemys³u budowlanego, elektrycznego i motoryzacyjnego. Filament ABS firmy Verbatim jest produkowany wed³ug receptury firmy Mitsubishi Chemical, która gwarantuje zachowanie najwy¿szych standardów jako¶ci.

W³ókno Verbatim ABS 2,85 mm 1 kg - Transparent
W³ókno Verbatim ABS 2,85 mm 1 kg - Transparent
Szczegóły produktu

  • Wysoko wydajny kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS) do formowania wyt³ocznego
  • Wysoka sztywno¶æ, wysoki po³ysk, ¶rednia odporno¶æ na uderzenia
  • Odporno¶æ na t³uszcz
  • Dobra obrabialno¶æ po druku
  • Intensywny, nieprzyjemny zapach podczas druku
  • G³ówne zastosowanie: Modelowanie koncepcyjne w bran¿y budownictwa, elektrycznej, motoryzacyjnej itp. Mniej istotne czê¶ci takie jak os³ony

Dane techniczne
Dane techniczne produktu
Precyzja średnicy: 2.85 ± 0.05 mm
Waga netto: 1,00 kg
Waga brutto: 1,5
Długość włókna: 145 m
Gęstość: 1,08 g/cm3
Flexural strength: 76 MPa
Flexural modulus: 2200 MPa
Impact strength (Charpy): 21 KJ/m2
Molding shrinkage: N/A %
Rozciągliwość (JIS K 7113): 47 MPa
Wydłużanie (JIS K 7113): 30 %
Wymiary szpuli
Średnica szpuli:200 mm
Głębokość szpuli:72 mm
Średnica piasty:102 mm
Średnica otworu piasty:51 mm
 
Zalecana Konfiguracja Drukarki
Temperatura tłoczenia:220-240 °C
Temperatura stołu:80-100 °C
Szybkość druku:30 mm/s
 

* Najbliższy kolor w systemie Pantone

 
Modele
Kolor Numer katalogowy PANTONE® ref. ¦rednica w³ókna Masa filamentu
Black 55018 Czarny Process* 2.85mm 1kg
White 55017 Bia³y Process* 2.85mm 1kg
Natural Transparent 55019 Naturalny przezroczysty 2.85mm 1kg
White 55011 Bia³y Process* 1.75mm 1kg
Blue 55012 Niebieski PMS 072* 1.75mm 1kg
Red 55013 Czerwony PMS 485* 1.75mm 1kg
Green 55014 zielony PMS 363* 1.75mm 1kg
Natural Transparent 55015 Naturalny przezroczysty 1.75mm 1kg
Silver 55016 Srebrny PMS 877* 1.75mm 1kg
Black 55010 Czarny Process* 1.75mm 1kg