W³ókno Verbatim ABS

1.75mm 1kg - Blue

 
Omówienie

Popularny, wysoce wytrzyma³y filament o b³yszcz±cej, g³adkiej powierzchni. W porównaniu z innymi materia³ami stosowanymi w druku 3D ABS ma wysok± temperaturê topnienia, co czyni go przydatnym w zastosowaniach, w których wa¿na jest odporno¶æ na ciep³o, takich jak modelowanie koncepcyjne na potrzeby przemys³u budowlanego, elektrycznego i motoryzacyjnego. Filament ABS firmy Verbatim jest produkowany wed³ug specjalnej receptury z zachowaniem wysokich standardów jako¶ci.

W³ókno Verbatim ABS 1,75 mm 1 kg - Niebieski
W³ókno Verbatim ABS 1,75 mm 1 kg - Niebieski
Szczegóły produktu

  • Wysoko wydajny kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS) do formowania wyt³ocznego
  • Wysoka sztywno¶æ, wysoki po³ysk, ¶rednia odporno¶æ na uderzenia
  • Odporno¶æ na t³uszcz
  • Dobra obrabialno¶æ po druku
  • Intensywny, nieprzyjemny zapach podczas druku
  • G³ówne zastosowanie: Modelowanie koncepcyjne w bran¿y budownictwa, elektrycznej, motoryzacyjnej itp. Mniej istotne czê¶ci takie jak os³ony

Dane techniczne
Dane techniczne produktu
Precyzja średnicy: 1.75 ± 0.05 mm
Waga netto: 1,00 kg
Waga brutto: 1,5
Długość włókna: 396 m
Gęstość: 1,05 g/cm3
Flexural strength: 76 MPa
Flexural modulus: 2200 MPa
Impact strength (Charpy): 21 KJ/m2
Molding shrinkage: 0.3 – 0.7 %
Rozciągliwość (JIS K 7113): 47 MPa
Wydłużanie (JIS K 7113): 30 %
Wymiary szpuli
Średnica szpuli:200 mm
Głębokość szpuli:72 mm
Średnica piasty:102 mm
Średnica otworu piasty:51 mm
 
Zalecana Konfiguracja Drukarki
Temperatura tłoczenia:250±10 °C
Temperatura stołu:90 °C
Szybkość druku:30 mm/s
 

* Najbliższy kolor w systemie Pantone

 
Modele
Numer katalogowy ¦rednica w³ókna Masa filamentu Kolor RAL code PANTONE® ref.
55033 2.85mm 1kg Black RAL 9017 Czarny Process*
55034 2.85mm 1kg White RAL 9003 Bia³y Process*
55035 2.85mm 1kg Natural Transparent Naturalny przezroczysty
55036 2.85mm 1kg Silver RAL 9006 Srebrny PMS TBC*
55026 1.75mm 1kg Black RAL 9017 Czarny Process*
55027 1.75mm 1kg White RAL 9003 Bia³y Process*
55028 1.75mm 1kg Natural Transparent Naturalny przezroczysty
55029 1.75mm 1kg Blue RAL 5002 Niebieski PMS 2147C*
55030 1.75mm 1kg Red RAL 3020 Czerwony PMS TBC*
55031 1.75mm 1kg Green RAL 6018 zielony PMS TBC*
55032 1.75mm 1kg Silver RAL 9006 Srebrny PMS TBC*
55015 1.75mm 1kg Natural Transparent Naturalny przezroczysty
55029 1.75mm Blue Flat
55029 1.75mm Blue Angled+Product
55029 1.75mm Blue Angled