Pamiêæ USB 3.0 OTG Micro

64GB

 
Pamiêæ USB 3.0 OTG Micro 64GB*
Omówienie

Niezwykle kompaktowa i lekka pamiêæ przeno¶na Store 'n' Go OTG Micro obs³uguje dwa interfejsy – USB 3.0 dla komputerów PC i laptopów oraz MicroUSB dla smartfonów i tabletów z funkcj± OTG.

Pamiêæ ukryta zosta³a w eleganckiej, metalowej obudowie i umo¿liwia poszerzenie pojemno¶ci urz±dzenia mobilnego lub szybki transfer danych miêdzy komputerem PC lub laptopem a smartfonem lub tabletem obs³uguj±cym OTG.

W zestawie znajduje siê smycz, dziêki której Twoje urz±dzenie bêdzie bezpieczne i zawsze pod rêk±.

Prêdko¶æ odczytu: do 110 MB/s**

**rzeczywista prêdko¶æ transferu danych zale¿y od rozmiaru pliku oraz mo¿liwo¶ci systemu.

Pamiêæ USB 3.0 OTG Micro 64GB*
Pamiêæ USB 3.0 OTG Micro 64GB*
Szczegóły produktu

  • Niezwykle kompaktowa i lekka budowa – zaledwie 3,6 g
  • Pamiêæ z podwójnym interfejsem – szybki USB 3.0 i MicroUSB
  • Umo¿liwia po³±czenie komputera PC lub laptopa do smartfona i tabletu obs³uguj±cego USB OTG
  • Umo¿liwia szybkie przenoszenie danych z prêdko¶ci± odczytu do 110 MB/s**
  • W zestawie znajduje siê smycz

Wymagania systemowe

Gniazdo USB 3.0 / 2.0
Windows 10, 8,7, Vista, XP
Mac OS X 10.4 lub nowszy
Linux 2.4.0 lub nowszy
Android 4.0 lub nowszy

(Kompatybilne z OTG)

Pamiêæ USB 3.0 OTG Micro 64GB*
Pamiêæ USB 3.0 OTG Micro 64GB*
Dane techniczne

  • Waga: ok. 3,6 g
  • Wymiary: 29 x 15 x 5,5 mm (d³. x szer. x wys.)
  • Prêdko¶æ odczytu: do 110 MB/s**
  • Interfejs: USB 3.0 i MicroUSB
  • Zasilanie: USB

Zawartość opakowania

Pamiêæ USB 3.0 OTG Micro ze smycz±

Pamiêæ USB 3.0 OTG Micro 64GB*
Modele
Numer katalogowy Pojemność Interfejs
49827 64 GB USB 3.0 / USB 3.1 GEN 1
49826 32 GB USB 3.0 / USB 3.1 GEN 1
49825 16 GB USB 3.0 / USB 3.1 GEN 1
49827 Packaging Flat
49827 No Packaging Flat
49827 No Packaging Angled
49827 No Packaging Angled 2 Reflections
49827 No Packaging Flat
49827 No Packaging MiniUSB FOP Angled
49827 No Packaging USB2 FOP Angled
49827 No Packaging Angled Reflections
49827 No Packaging lanyard flat