Store 'n' Go Lightning

Dysk USB 3.0 64 GB

 
Store 'n' Go Lightning / Dysk USB 3.0 — 64 GB*
Omówienie

Zwiêksz pojemno¶æ urz±dzenia iPhone, iPod czy iPad marki Apple dziêki dyskowi Store 'n' Go Lightning / USB 3.0 firmy Verbatim.

Dysk Store 'n' Go Lightning / USB 3.0 firmy Verbatim to zewnêtrzna pamiêæ masowa dla urz±dzeñ Apple, która pozwala zwolniæ pamiêæ urz±dzenia mobilnego. £atwe przechowywanie i przesy³anie plików miêdzy urz±dzeniem a komputerem PC wyposa¿ony w port USB przy u¿yciu kabla Lightning / USB 3.0. Idealne rozwi±zanie zapewniaj±ce mo¿liwo¶æ dostêpu, wykonania kopii zapasowej i udostêpnienia plików bez po³±czenia z Internetem.*

*Do pobrania aplikacji wymagane jest po³±czenie internetowe. Darmowa aplikacja dostêpna w App Store.

Store 'n' Go Lightning / Dysk USB 3.0 — 64 GB*
Film

Store 'n' Go Lightning / Dysk USB 3.0 — 64 GB*

Store 'n' Go Lightning / Dysk USB 3.0 — 64 GB*
Szczegóły produktu

  • Pamiêæ zewnêtrzna dla urz±dzeñ mobilnych marki Apple
  • Przesy³anie / tworzenie kopii zapasowych danych na komputer PC wyposa¿ony w port USB
  • Metalowa obudowa jako¶ci premium
  • Certyfikat MFi Apple uzyskany dziêki technologii na licencji firmy Apple
  • Kompatybilny z urz±dzeniami iPhone/iPod/iPad z 8-stykowym z³±czem Lightning
  • Technologia „plug and play”. Obs³uguje bezpo¶rednie odtwarzanie muzyki i filmów

Wymagania systemowe

Urz±dzenie mobilne
Do pobrania aplikacji wymagane jest po³±czenie internetowe

System iOS w wersji 7.0 lub nowszej
Windows 10, 8, 7, Vista lub XP
Mac OS X w wersji 10.4 lub nowszej

Obs³ugiwane formaty plików multimedialnych zale¿± od odtwarzacza zainstalowanego na urz±dzeniu mobilnym

Store 'n' Go Lightning / Dysk USB 3.0 — 64 GB*
Store 'n' Go Lightning / Dysk USB 3.0 — 64 GB*
Dane techniczne

  • Waga: ok. 13 g
  • Wymiary: 63 mm x 20 mm x 8 mm (d³. x szer. x wys.)
  • Interfejs: Apple Lightning, port USB 3.0 / wstecznie kompatybilny z USB 2.0

Opracowany dla nastêpuj±cych modeli:

iPhone X iPhone 6 iPad (3. generacji)
iPhone 8 Plus iPhone 5s iPad 2
iPhone 8 iPhone 5c iPad mini 4
iPhone 7 Plus iPhone 5 iPad mini 3
iPhone 7 iPad Pro iPad mini 2
iPhone 6s Plus iPad Air 2 iPad mini
iPhone 6s iPad Air iPod touch (5. generacji)
iPhone 6 Plus iPad (4. generacji) iPod touch (6. generacji)

Zawartość opakowania

Dysk USB Store 'n' Go Lightning 

 
Modele
Numer katalogowy Pojemność Interfejs
49301 64 GB USB 3.0 / USB 3.1 GEN 1
49300 32 GB USB 3.0 / USB 3.1 GEN 1
49304 16 GB USB 3.0 / USB 3.1 GEN 1
49301 Packaging Flat
49301 No Packaging Angled 4 lid on
49301 No Packaging Angled 3 lid off
49301 No Packaging Angled 1
49301 No Packaging Angled 2
49301 Lifestyle 1
49301 Lifestyle 2
49304 49300 49301 Lifestyle 01