Obudowa dysku twardego

Keypad Secure z klawiatur▒

Omˇwienie

Zmie˝ swˇj stary wewnŕtrzny dysk twardy w bezpieczny zewnŕtrzny dysk twardy za pomoc▒ zestawu obudowy dysku twardego Keypad Secure firmy Verbatim. Zestaw zawiera wszystko, co niezbŕdne w celu przekszta│cenia standardowego wewnŕtrznego dysku twardego 3,5 cala SATA w osobisty zewnŕtrzny dysk twardy.

Zestaw obudowy dysku twardego Keypad Secure z klawiatur▒ cechuje siŕ 256-bitowym szyfrowaniem sprzŕtowym AES oraz wbudowan▒ klawiatur▒ do bezpiecznego wprowadzania kodu dostŕpu.

úatwy monta┐: Wystarczy otworzyŠ komorŕ tyln▒, w│o┐yŠ dysk twardy 3,5 cala SATA i zamkn▒Š pokrywŕ. Dysk jest teraz gotowy do u┐ytku.

Poniewa┐ dysk twardy bŕdzie musia│ zostaŠ sformatowany przed pierwszym u┐yciem, w celu zapobie┐enia utracie danych pliki znajduj▒ce siŕ na dysku nale┐y przenieŠ na komputer PC przed w│o┐eniem dysku do obudowy. Nastŕpnie mo┐na te pliki przenieŠ z powrotem na dysk. Po sformatowaniu wszystkie pliki zapisane na dysku twardym zostan▒ zaszyfrowane.

 
Obudowa dysku twardego Keypad Secure z klawiatur▒
Szczegˇły produktu

  • Obudowa dysku twardego 3,5 cala,
  • Utwórz swój w│asny zewnŕtrzny dysk twardy w ci▒gu kilku sekund,
  • Pasuje do ka┐dego standardowego wewnŕtrznego dysku twardego 3,5 cala SATA,
  • Wbudowana klawiatura do bezpiecznego wprowadzania kodu dostŕpu,
  • 256-bitowe szyfrowanie sprzŕtowe AES,
  • USB 3.1 GEN 1 (dostŕpny równie┐ z USB 2.0),
  • Po│▒czenie USB-CTM do USB-A.

Wymagania systemowe

Port USB 3.1 GEN 1 (zgodny równie┐ z USB 3.0)

Windows 10, 8, 7
Mac OS X 10.4 lub nowszy
Linux 2.4.X

 
Obudowa dysku twardego Keypad Secure z klawiatur▒
Dane techniczne

  • Interfejs: USB 3.1 GEN 1 — mo┐liwoŠ po│▒czenia z dowolnym komputerem PC lub Mac z portem USB
  • Wymiary produktu: 189 mm x 120 mm x 32 mm (d│. x szer. x g│.)
  • Masa produktu: Ok. 298 g (ok.)

Zawartość opakowania

Obudowa dysku twardego 3,5 cala Keypad Secure z klawiatur▒
Przewód USB-CTM do USB-A (zawiera adapter USB-CTM do USB-A)
Krótka instrukcja instalacji

Uwaga: Dysk twardy nie jest do│▒czony.

Obudowa dysku twardego Keypad Secure z klawiatur▒
53405 Top
53405 Side with Reflection
53405 Packaging Flat
53405 Packaging 3D
53405 Back with Reflection
53405 Assembly
53405 Angled with Reflection
53405 Lifestyle Image 6942
53405 Lifestyle Image 6934