Napęd USB Secure Data USB Drive 32 GB*

Ten produkt nie jest już dostępny
 • 256-bitowe sprzętowe szyfrowanie AES ze sprzętem opartym na kontrolerze bezpieczeństwa,
 • Wstępnie zainstalowana, automatycznie uruchamiana, intuicyjna aplikacja zapewniająca ochronę hasłem,
 • Algorytm haszowania hasła,
 • Wprowadzanie hasła odporne na hackowanie — dane są usuwane po 20 nieudanych próbach uzyskania dostępu,
 • Obowiązkowe wprowadzanie hasła,
 • Niewymagane korzystanie z uprawnień administratora,
 • Spełnia wymogi certyfikatu systemu Windows 7,
 • Pomoc – darmowa gorąca linia,
 • Dwuletnia ograniczona gwarancja producenta.

Windows 8, 7, Vista, XP

Port USB.

 • Prędkość odczytu: do 14MB/s
 • Prędkość zapisu: do 8MB/s
 • Wymiary: 58 mm x 22 mm x 10,8 mm (D x S x W)
 • Interfejs: USB 2.0 (zgodność ze standardem USB 1.1)
 • Źródło zasilania: Magistrala USB (nie trzeba stosować baterii)
 • Zawartość opakowania: Napęd USB

Podsumowanie produktu


Urządzenia USB przekształciły się w użyteczne nośniki do przechowywania danych. Jednak nie są one pozbawione wad — wystarczy kradzież lub utrata jednego urządzenia USB, aby spowodować katastrofę i stratę osobistych notatek lub danych finansowych. Napęd Verbatim Secure Data USB Drive zapewnia szyfrowanie sprzętowe za pomocą 256-bitowego systemu AES (Advanced Encryption Standard) oraz zintegrowaną funkcję ochrony hasłem na dysku USB. Gwarantuje to przechowywanie i przenoszenie danych poufnych bez obawy o hacking ani ich utratę.

Napęd jest wyposażony w wiele funkcji zabezpieczających, włącznie z wprowadzeniem hasła, algorytmem haszowania hasła oraz odpornym na hackowanie wpisywaniem hasła, który usuwa dane z urządzenia w razie 20 nieudanych prób uzyskania dostępu.

Napęd jest zoptymalizowany pod kątem maksymalnej wydajności i zapewnia odczyt sekwencyjny i zapis na poziomie 14 MB/s i 8 MB/s.

Dwuletnia ograniczona gwarancja firmy Verbatim.

Pojemność: 32GB


Numer produktu: 44072

*GB = 1 miliard bajtów. Dost?pna pojemno?? przechowywania b?dzie mniejsza; urz?dzenie u?ywa do 10% pojemno?ci na formatowanie i inne funkcje. Zobacz http://www.verbatim.com/flashcapacity.

Verbatim MDISC Compatibility Chart

Napęd USB Secure Data USB Drive 32 GB*


Ten produkt nie jest już dostępny
Numer produktu: 44072

44072 - Closed Angled USB

Informacje o produkcie
 • 256-bitowe sprzętowe szyfrowanie AES ze sprzętem opartym na kontrolerze bezpieczeństwa,
 • Wstępnie zainstalowana, automatycznie uruchamiana, intuicyjna aplikacja zapewniająca ochronę hasłem,
 • Algorytm haszowania hasła,
 • Wprowadzanie hasła odporne na hackowanie — dane są usuwane po 20 nieudanych próbach uzyskania dostępu,
 • Obowiązkowe wprowadzanie hasła,
 • Niewymagane korzystanie z uprawnień administratora,
 • Spełnia wymogi certyfikatu systemu Windows 7,
 • Pomoc – darmowa gorąca linia,
 • Dwuletnia ograniczona gwarancja producenta.
Wymagania systemowe

Windows 8, 7, Vista, XP

Port USB.

Dane techniczne produktu
 • Prędkość odczytu: do 14MB/s
 • Prędkość zapisu: do 8MB/s
 • Wymiary: 58 mm x 22 mm x 10,8 mm (D x S x W)
 • Interfejs: USB 2.0 (zgodność ze standardem USB 1.1)
 • Źródło zasilania: Magistrala USB (nie trzeba stosować baterii)
 • Zawartość opakowania: Napęd USBPodsumowanie produktu
Urządzenia USB przekształciły się w użyteczne nośniki do przechowywania danych. Jednak nie są one pozbawione wad — wystarczy kradzież lub utrata jednego urządzenia USB, aby spowodować katastrofę i stratę osobistych notatek lub danych finansowych. Napęd Verbatim Secure Data USB Drive zapewnia szyfrowanie sprzętowe za pomocą 256-bitowego systemu AES (Advanced Encryption Standard) oraz zintegrowaną funkcję ochrony hasłem na dysku USB. Gwarantuje to przechowywanie i przenoszenie danych poufnych bez obawy o hacking ani ich utratę.

Napęd jest wyposażony w wiele funkcji zabezpieczających, włącznie z wprowadzeniem hasła, algorytmem haszowania hasła oraz odpornym na hackowanie wpisywaniem hasła, który usuwa dane z urządzenia w razie 20 nieudanych prób uzyskania dostępu.

Napęd jest zoptymalizowany pod kątem maksymalnej wydajności i zapewnia odczyt sekwencyjny i zapis na poziomie 14 MB/s i 8 MB/s.

Dwuletnia ograniczona gwarancja firmy Verbatim.

Pojemność: 32GB


Numer produktu: 44072

*GB = 1 miliard bajtów. Dost?pna pojemno?? przechowywania b?dzie mniejsza; urz?dzenie u?ywa do 10% pojemno?ci na formatowanie i inne funkcje. Zobacz http://www.verbatim.com/flashcapacity.