Napêd Mini USB 8 GB

wersja Sports — koszykówka

 
Napêd Mini USB 8 GB*, wersja Sports — koszykówka
Omówienie

Napêd Verbatim Mini USB jest ma³y, lekki i noszenie go nie sprawia najmniejszego problemu.

Zdejmowana zatyczka chroni z³±cze USB, gdy napêd nie jest u¿ywany. Jest to szczególnie u¿yteczne, gdy nosi siê napêd USB na smyczy do³±czonej do kluczy lub telefonu komórkowego.

Napêd jest niezwykle prosty i wygodny w obs³udze: wystarczy zdj±æ zatyczkê, pod³±czyæ go do dowolnego portu USB 2.0, a nastêpnie skopiowaæ wybrane foldery oraz pliki metod± „przeci±gnij i upu¶æ”.

Napêd Mini USB 8 GB*, wersja Sports — koszykówka
Napêd Mini USB 8 GB*, wersja Sports — koszykówka
Szczegóły produktu

Pojemno¶æ: 8 GB
Prêdko¶æ odczytu: do 8MB/s
Prêdko¶æ zapisu: do 2.5MB/s

  • Kompaktowy i lekki. Bezproblemowe noszenie.
  • Zdejmowana zatyczka pozwala chroniæ nieu¿ywane z³±cze USB.
  • Opcjonalna smycz — mo¿liwo¶æ do³±czenia do kluczy lub telefonu komórkowego.
  • Interfejs USB 2.0
  • Pomoc — darmowa telefoniczna pomoc techniczna

Wymagania systemowe

Windows 10, 8, 7 lub nowsza wersja
Mac OS X 10.4 lub nowsza wersja
 

Napêd Mini USB 8 GB*, wersja Sports — koszykówka
Napêd Mini USB 8 GB*, wersja Sports — koszykówka
Dane techniczne

  • Ciê¿ar produktu: 7 g
  • Wymiary produktu: 54,2 x 18,5 x 7,9 mm (D x S x W)

Zawartość opakowania

Napêd USB

Napêd Mini USB 8 GB*, wersja Sports — koszykówka
Modele
Numer katalogowy Pojemność Colour Interfejs
49409 32 GB Wersja Elements — Fire USB 2.0
49410 32 GB Wersja Elements — Water USB 2.0
49411 32 GB Wersja Elements — Earth USB 2.0
49416 32 GB Wersja Graffiti — zielony USB 2.0
49417 32 GB Wersja Graffiti — czerwony USB 2.0
49419 32 GB Wersja Sports — koszykówka USB 2.0
49420 32 GB Wersja Sports — Hokej na lodzie USB 2.0
49406 16 GB Wersja Elements — Fire USB 2.0
49407 16 GB Wersja Elements — Water USB 2.0
49408 16 GB Wersja Elements — Earth USB 2.0
49413 16 GB Wersja Graffiti — zielony USB 2.0
49414 16 GB Wersja Graffiti — czerwony USB 2.0
49418 16 GB Wersja Sports — Hokej na lodzie USB 2.0
49879 16 GB Wersja Sports — pi³ka no¿na USB 2.0
98679 16 GB Wersja Sports — koszykówka USB 2.0
98682 16 GB Wersja Sports — golf USB 2.0
98683 16 GB Wersja Sports — tenis USB 2.0
49880 8 GB Wersja Sports — pi³ka no¿na USB 2.0
49884 8 GB Seria Tatua¿e — wersja Smok USB 2.0
98158 8 GB Wersja Elements — Fire USB 2.0
98159 8 GB Wersja Elements — Water USB 2.0
98160 8 GB Wersja Elements — Earth USB 2.0
98161 8 GB Wersja Elements — Wind USB 2.0
98162 8 GB Wersja Graffiti — niebieski USB 2.0
98163 8 GB Wersja Graffiti — zielony USB 2.0
98164 8 GB Wersja Graffiti — purpurowy USB 2.0
98165 8 GB Wersja Graffiti — czerwony USB 2.0
98507 8 GB Wersja Sports — koszykówka USB 2.0
98510 8 GB Wersja Sports — golf USB 2.0
98511 8 GB Wersja Sports — tenis USB 2.0