Mysz bezprzewodowa GO NANO

Czarna

 
Omówienie

Dopasuj kolory na biurku! Wybierz kolor myszy GO NANO pasuj±cy do koloru dysku twardego Verbatim Colour!

Bezprzewodowa mysz GO NANO firmy Verbatim jest dostêpna w 4 ¿ywych kolorach, dziêki temu mo¿esz dopasowaæ j± do koloru laptopa lub po prostu wybraæ swój ulubiony kolor!

Aby zacz±æ u¿ywaæ myszy, wystarczy pod³±czyæ odbiornik nano do portu USB i w³±czyæ mysz. Odbiornik nano jest tak ma³y, ¿e mo¿na pod³±czyæ go i ju¿ nie od³±czaæ, gdy¿ praktycznie nie zajmuje on miejsca i nie sprawia problemów w podró¿y ani w ¶rodowiskach, gdzie brakuje miejsca.

Dziêki trybowi u¶pienia mysz GO NANO zu¿ywa niewiele energii. Po krótkim okresie nieu¿ywania uruchamiany jest tryb u¶pienia. Teraz wystarczy nacisn±æ dowolny przycisk i przywróciæ normalne dzia³anie myszy.

Mysz GO NANO dzia³a w rozdzielczo¶ci 1600 dpi, zapewniaj±c precyzyjne ruchy i doskona³e sterowanie, a g³adka, teksturowana powierzchnia jest niezwykle wygodna dla d³oni.

Mysz bezprzewodowa GO NANO - Czarna
Mysz bezprzewodowa GO NANO - Czarna
Szczegóły produktu

  • 3 przyciski, mysz bezprzewodowa 1600 dpi.
  • Pod³±czany odbiornik Nano – tak ma³y, ¿e mo¿na go nie od³±czaæ.
  • Technologia bezprzewodowa 2,4 GHz RF.
  • Specjalny projekt zapewniaj±cy wygodê i dok³adno¶æ sterowania dziêki g³adkiej, teksturowanej powierzchni myszy.
  • 4 dostêpne kolory: czarny, gor±cy ró¿owy, karaibski niebieski i wulkaniczny pomarañczowy. 

Wymagania systemowe

Windows 7, XP, 2000, Vista
Mac OS 10.4 lub nowsza wersja
Interfejs USB

Mysz bezprzewodowa GO NANO - Czarna
Mysz bezprzewodowa GO NANO - Czarna
Dane techniczne

  • Wymiary: 95 mm x 58 mm x 35,45 mm (D x S x W)
  • Waga: 79 g z bateriami 
  • RF (odl. do 6 m, w przestrzeniach otwartych do 10 m)
  • dpi (punkty na cal): 1600

Zawartość opakowania

Mysz GO NANO
Odbiornik Nano
2 x baterie AAA

Mysz bezprzewodowa GO NANO - Czarna
49042 Packaging Flat
49042 Global No Packaging Top
49042 Global No Packaging Side
49042 Global No Packaging Angled 1
49042 Global No Packaging Angled 2
49042 Global No Packaging Bottom
49042 Global No Packaging Angled Bottom