GO ERGO

Mysz optyczna

Omówienie

Wygodnie przesuwaj d³oñ na biurku dziêki myszy GO ERGO firmy Verbatim.

Ta mysz biurkowa ma nowoczesn± i ergonomiczn± obudowê z wygodnym podparciem kciuka prawej d³oni.

Z lewej strony znajduje siê czê¶æ chwytna, która gwarantuje komfort i dodatkow± kontrolê. Kó³ko do przewijania jest pokryte gumow± pow³ok±, dziêki czemu zapewnia lepsz± precyzjê.

Pod³±czana do portu USB mysz GO ERGO Mouse jest typu Plug & Play. Wyposa¿ono j± w uk³ad optyczny o czu³o¶ci 1000 dpi, co gwarantuje p³ynne i precyzyjne sterowanie wska¼nikiem na ekranie.

Mysz optyczna GO ERGO Optical Desktop Mouse
Mysz optyczna GO ERGO Optical Desktop Mouse
Szczegóły produktu

  • Nowoczesna, ³atwa w trzymaniu obudowa z wygodnym podparciem kciuka
  • Uk³ad optyczny o wysokiej czu³o¶ci równej 1000 dpi
  • Obs³uga technologii USB Plug & Play

Wymagania systemowe

Windows 7, Vista, XP, 2000
Mac OS X 10.4 lub nowsza wersja

Mysz optyczna GO ERGO Optical Desktop Mouse
Mysz optyczna GO ERGO Optical Desktop Mouse
Dane techniczne

  • Wymiary: 116 mm x 76 mm x 41 mm (D x S x W)
  • Masa: 95 g
  • Interfejs: USB
  • dpi (punkty na cal): 1000

Zawartość opakowania

Mysz optyczna Optical Desktop Mouse

Mysz optyczna GO ERGO Optical Desktop Mouse
49017 Global No Packaging Angle 1
49017 Global No Packaging Grip
49017 Global No Packaging Angle Top
49017 Packaging Flat
49017 Global No Packaging Angle 3
49017 Global No Packaging USB Cable
49017- Global No Packaging angle Top
49017 Global No Packaging Dial
49017 Global No Packaging  Base
49017 - Global No Packaging Angle 3
49017 Global No Packaging USB Cable