Napęd Executive Secure USB Drive 16GB*

Ten produkt nie jest już dostępny
 • 256-bitowe sprzętowe szyfrowanie AES ze sprzętem opartym na kontrolerze bezpieczeństwa
 • Wstępnie zainstalowana, automatycznie uruchamiana, intuicyjna aplikacja zapewniająca ochronę hasłem.
 • Algorytm haszowania hasła.
 • Odporne na hackowanie – urządzenie usuwa dane po 20 nieudanych próbach uzyskania dostępu.
 • Surowe reguły uwierzytelniania – ścisłe zasady ustanawiania haseł.
 • Uprawnienia administratora nie są wymagane na komputerach-hostach.
 • Ulepszenia dla technologii Readyboost systemu Windows.
 • Spełnia wymogi certyfikatu systemu Windows Vista
 • Wysuwane złącze USB eliminuje niedogodności związane z używaniem zatyczek.
 • Pomoc – darmowa gorąca linia.
 • Dwuletnia ograniczona gwarancja producenta.

Windows 2000, XP, Vista

Port USB.

 • Prędkość zapisu: 8 MB/s
 • Prędkość odczytu: 11 MB/s
 • Wymiary: 62 mm x 21 mm x 10 mm (D x S x W)
 • Interfejs: USB 2.0 (zgodne z urządzeniami z portem USB 1.1)
 • Źródło zasilania: Magistrala USB (nie trzeba używać baterii)
 • Zawartość opakowania: Napęd USB

Podsumowanie produktu


Urządzenia USB przekształciły się w użyteczne nośniki do przechowywania danych. Jednak te zalety nie są pozbawione wad — wystarczy kradzież lub utrata jednego urządzenia USB, aby spowodować katastrofę i stratę osobistych notatek lub danych finansowych. Napęd Verbatim's Store 'n' Go Executive Secure zapewnia szyfrowanie sprzętowe za pomocą 256-bitowego systemu AES (Advanced Encryption Standard) oraz zintegrowaną funkcję ochrony hasłem na dysku USB. Gwarantuje to przechowywanie i przenoszenie danych poufnych bez obawy o hacking ani ich utratę.

Napęd USB Store 'n' Go Executive Secure jest wyposażony w wiele funkcji zabezpieczających, włącznie z wprowadzeniem hasła, algorytmem haszowania hasła oraz odpornym na hackowanie wpisywaniem hasła, która o funkcja usuwa dane z urządzenia w razie 20 nieudanych prób uzyskania dostępu.

Możliwość wsuwania i wysuwania złącza w przypadku produktów z rodziny Store 'n Go zapewnia ochronę złącza USB. Tego typu rozwiązanie nie wymaga również zatyczki. Dzięki temu już nigdy nie trzeba będzie szukać w torbie lub kieszeniach zgubionych zatyczek.

Napęd USB Store 'n' Go Executive Secure jest zoptymalizowany pod kątem maksymalnej wydajności i oferuje szybkość odczytu i zapisu 11 MB/s i 8 MB/s.

Dwuletnia ograniczona gwarancja producenta.


Pojemność: 16GB
Minimalna szybkość zapisu: 8 MB/s
Minimalna szybkość odczytu: 11 MB/s


Numer produktu: 47313

*GB = 1 miliard bajtów. Dost?pna pojemno?? przechowywania b?dzie mniejsza; urz?dzenie u?ywa do 10% pojemno?ci na formatowanie i inne funkcje. Zobacz http://www.verbatim.com/flashcapacity.

Verbatim MDISC Compatibility Chart

Napęd Executive Secure USB Drive 16GB*


Ten produkt nie jest już dostępny
Numer produktu: 47313

47313 - Global Flat

Informacje o produkcie
 • 256-bitowe sprzętowe szyfrowanie AES ze sprzętem opartym na kontrolerze bezpieczeństwa
 • Wstępnie zainstalowana, automatycznie uruchamiana, intuicyjna aplikacja zapewniająca ochronę hasłem.
 • Algorytm haszowania hasła.
 • Odporne na hackowanie – urządzenie usuwa dane po 20 nieudanych próbach uzyskania dostępu.
 • Surowe reguły uwierzytelniania – ścisłe zasady ustanawiania haseł.
 • Uprawnienia administratora nie są wymagane na komputerach-hostach.
 • Ulepszenia dla technologii Readyboost systemu Windows.
 • Spełnia wymogi certyfikatu systemu Windows Vista
 • Wysuwane złącze USB eliminuje niedogodności związane z używaniem zatyczek.
 • Pomoc – darmowa gorąca linia.
 • Dwuletnia ograniczona gwarancja producenta.
Wymagania systemowe

Windows 2000, XP, Vista

Port USB.

Dane techniczne produktu
 • Prędkość zapisu: 8 MB/s
 • Prędkość odczytu: 11 MB/s
 • Wymiary: 62 mm x 21 mm x 10 mm (D x S x W)
 • Interfejs: USB 2.0 (zgodne z urządzeniami z portem USB 1.1)
 • Źródło zasilania: Magistrala USB (nie trzeba używać baterii)
 • Zawartość opakowania: Napęd USBPodsumowanie produktu
Urządzenia USB przekształciły się w użyteczne nośniki do przechowywania danych. Jednak te zalety nie są pozbawione wad — wystarczy kradzież lub utrata jednego urządzenia USB, aby spowodować katastrofę i stratę osobistych notatek lub danych finansowych. Napęd Verbatim's Store 'n' Go Executive Secure zapewnia szyfrowanie sprzętowe za pomocą 256-bitowego systemu AES (Advanced Encryption Standard) oraz zintegrowaną funkcję ochrony hasłem na dysku USB. Gwarantuje to przechowywanie i przenoszenie danych poufnych bez obawy o hacking ani ich utratę.

Napęd USB Store 'n' Go Executive Secure jest wyposażony w wiele funkcji zabezpieczających, włącznie z wprowadzeniem hasła, algorytmem haszowania hasła oraz odpornym na hackowanie wpisywaniem hasła, która o funkcja usuwa dane z urządzenia w razie 20 nieudanych prób uzyskania dostępu.

Możliwość wsuwania i wysuwania złącza w przypadku produktów z rodziny Store 'n Go zapewnia ochronę złącza USB. Tego typu rozwiązanie nie wymaga również zatyczki. Dzięki temu już nigdy nie trzeba będzie szukać w torbie lub kieszeniach zgubionych zatyczek.

Napęd USB Store 'n' Go Executive Secure jest zoptymalizowany pod kątem maksymalnej wydajności i oferuje szybkość odczytu i zapisu 11 MB/s i 8 MB/s.

Dwuletnia ograniczona gwarancja producenta.


Pojemność: 16GB
Minimalna szybkość zapisu: 8 MB/s
Minimalna szybkość odczytu: 11 MB/s


Numer produktu: 47313

*GB = 1 miliard bajtów. Dost?pna pojemno?? przechowywania b?dzie mniejsza; urz?dzenie u?ywa do 10% pojemno?ci na formatowanie i inne funkcje. Zobacz http://www.verbatim.com/flashcapacity.