Executive HDD - 500GB* - Czarny

Ten produkt nie jest już dostępny

Numer produktu: 53056

Podsumowanie produktu


Pojemność 500 GB
Kolor: Czarny

Numer produktu: 53056

*GB = 1 miliard bajtów. Dost?pna pojemno?? przechowywania b?dzie mniejsza; urz?dzenie u?ywa do 10% pojemno?ci na formatowanie i inne funkcje. Zobacz http://www.verbatim.com/flashcapacity.

Verbatim MDISC Compatibility Chart

Executive HDD - 500GB* - Czarny


Ten produkt nie jest już dostępny
Numer produktu: 53056

53056 Global No Packaging Angle Cable & PouchPodsumowanie produktu
Pojemność 500 GB
Kolor: Czarny

Numer produktu: 53056

*GB = 1 miliard bajtów. Dost?pna pojemno?? przechowywania b?dzie mniejsza; urz?dzenie u?ywa do 10% pojemno?ci na formatowanie i inne funkcje. Zobacz http://www.verbatim.com/flashcapacity.