Kasety Digital Video (DV) - 60 minutowa, pojedyncza

Kasety Digital Video (DV) - 60 minutowa, pojedyncza
Ten produkt nie jest już dostępny
Omówienie

Kasety Digital Video firmy Verbatim s± wykorzystywane razem z naszymi kamerami mini Digital Video (DV). Te kasety zapewniaj± 60 minut nagrywania w wysokiej jako¶ci i posiadaj± anty-elektrostatyczne wieczko, gwarantuj±ce nagrywanie bez ¿adnych b³êdów. Trwa³a kaseta jest przeznaczona dla wielokrotnego u¿ywania, a wysokiej jako¶ci ta¶ma to doskona³y no¶nik d³ugoterminowy wszystkich domowych filmów.

Kasety Digital Video (DV) - 60 minutowa, pojedyncza
Kasety Digital Video (DV) - 60 minutowa, pojedyncza
Szczegóły produktu

Pojemno¶æ: 60 Minutes
Opakowanie: Single

47650 Flat single reflection
47650 Flat single
47650 3D