CompactFlash PRO Series 4GB*

Ten produkt nie jest już dostępny

Podsumowanie produktu


Przeznaczone dla profesjonalnych użytkowników aparatów SLR do wymagających sesji zdjęciowych w trudnych warunkach.

Korzyści to między innymi duża niezawodność i najwyższa prędkość (300x — do 45 MB/s).

Dostępne w różnych pojemnościach: 2 GB, 4 GB oraz 8 GB.

Pojemność: 4GB
Szybkość zapisu : 45MB/Sec
Szybkość odczytu: 45MB/Sec
Numer produktu: 47017

*GB = 1 miliard bajtów. Dost?pna pojemno?? przechowywania b?dzie mniejsza; urz?dzenie u?ywa do 10% pojemno?ci na formatowanie i inne funkcje. Zobacz http://www.verbatim.com/flashcapacity.

Verbatim MDISC Compatibility Chart

CompactFlash PRO Series 4GB*


Ten produkt nie jest już dostępny
Numer produktu: 47017

47017 Global No PackagingPodsumowanie produktu
Przeznaczone dla profesjonalnych użytkowników aparatów SLR do wymagających sesji zdjęciowych w trudnych warunkach.

Korzyści to między innymi duża niezawodność i najwyższa prędkość (300x — do 45 MB/s).

Dostępne w różnych pojemnościach: 2 GB, 4 GB oraz 8 GB.

Pojemność: 4GB
Szybkość zapisu : 45MB/Sec
Szybkość odczytu: 45MB/Sec
Numer produktu: 47017

*GB = 1 miliard bajtów. Dost?pna pojemno?? przechowywania b?dzie mniejsza; urz?dzenie u?ywa do 10% pojemno?ci na formatowanie i inne funkcje. Zobacz http://www.verbatim.com/flashcapacity.