Przewód 2 w 1 Lightning + Micro B USB

ze stali nierdzewnej do synchronizacji i ³adowania – 100 cm

Omówienie

Przewody do synchronizacji i ³adowania Verbatim 2 w 1 ³±cz± w sobie funkcje ³adowania urz±dzenia i transferu danych i pasuj± zarówno do urz±dzeñ Apple, jak i innych urz±dzeñ z wej¶ciem Micro B USB. Doskonale sprawdzaj± siê w podró¿y, poniewa¿ wymienne koñcówki eliminuj± konieczno¶æ wo¿enia ze sob± dwóch przewodów.

Elastyczny przewód ze stali nierdzewnej jest odporny na zu¿ycie i uszkodzenia oraz ³atwy w przechowywaniu.

Przewód 2 w 1 Lightning + Micro B USB ze stali nierdzewnej do synchronizacji i ³adowania – 100 cm
Przewód 2 w 1 Lightning + Micro B USB ze stali nierdzewnej do synchronizacji i ³adowania – 100 cm
Szczegóły produktu

  • Wymienne koñcówki – jeden przewód do ³adowania wielu urz±dzeñ
  • Kompatybilny ze smartfonami i tabletami z interfejsem Lightning oraz portem Micro B USB
  • Bardzo wytrzyma³y i w pe³ni elastyczny przewód ze stali nierdzewnej
  • Zaciski odci±¿aj±ce do przewodu z PCW chroni±ce punkt przy³±czeniowy
  • Najwy¿szej klasy aluminiowa os³ona z³±cza
  • Synchronizacja i ³adowanie: mo¿liwo¶æ ³adowania urz±dzenia i transferu danych

Dane techniczne

  • Wymiary produktu: D³. 100 cm
  • Masa produktu: 42 gramów

 
Przewód 2 w 1 Lightning + Micro B USB ze stali nierdzewnej do synchronizacji i ³adowania – 100 cm
Zawartość opakowania

Przewód Verbatim 2 w 1 Lightning + Micro B USB ze stali nierdzewnej do synchronizacji i ³adowania

48869 Packaging Flat
48869 Coiled
48869 Lifestyle 2
48869 Coiled 2
48869 Angled
48869 Angled 2
48869 Lifestyle
48869 Connectors
48869 Packaging Flat