£adowarki bezprzewodowe

£aduj swój telefon bez przewodów

 
Bezprzewodowa podstawka ³aduj±ca – metalowa

Bezprzewodowa podstawka ³aduj±ca – metalowa

 • £aduj telefon bez u¿ycia kabla
 • Tryb szybkiego ³adowania 10 W
 • Wspó³pracuje z telefonami z funkcj± Qi
 • Podk³adka antypo¶lizgowa
 • Ekskluzywne wykonanie, metalowe krawêdzie
Bezprzewodowa podstawka ³aduj±ca – gumowa

Bezprzewodowa podstawka ³aduj±ca – gumowa

 • £aduj telefon bez u¿ycia kabla
 • Tryb szybkiego ³adowania 10 W
 • Wspó³pracuje z telefonami z funkcj± Qi
 • Podk³adka antypo¶lizgowa
 • Ekskluzywne wykonanie, gumowe krawêdzie
Bezprzewodowa podstawka ³aduj±ca – metalowa
 • £aduj telefon bez u¿ycia kabla
 • Tryb szybkiego ³adowania 10 W
 • Wspó³pracuje z telefonami z funkcj± Qi
 • Podk³adka antypo¶lizgowa
 • Ekskluzywne wykonanie, metalowe krawêdzie
Bezprzewodowa podstawka ³aduj±ca – gumowa
 • £aduj telefon bez u¿ycia kabla
 • Tryb szybkiego ³adowania 10 W
 • Wspó³pracuje z telefonami z funkcj± Qi
 • Podk³adka antypo¶lizgowa
 • Ekskluzywne wykonanie, gumowe krawêdzie