Mobile

Niewielkie rozmiary pozwalaj± nosiæ go razem ze smartfonem

 
 
Filtrowanie wg

POJEMNOść

INTERFEJS

ROZMIAR

Dysk NANO USB z adapterem Micro USB

Dysk NANO USB z adapterem Micro USB

 • szybkie przesy³anie plików miêdzy urz±dzeniami,
 • przesy³anie plików w obu kierunkach miêdzy dyskiem USB a smartfonem lub tabletem,
 • dla smartfonów lub tabletów zgodnych z funkcj± USB On-The-Go.
Pamiêæ USB 3.0 OTG Micro

Pamiêæ USB 3.0 OTG Micro

 • Niezwykle kompaktowa i lekka budowa – zaledwie 3,6 g
 • Pamiêæ z podwójnym interfejsem – szybki USB 3.0 i MicroUSB
 • Umo¿liwia po³±czenie komputera PC lub laptopa do smartfona i tabletu obs³uguj±cego USB OTG
Podwójny dysk USB – OTG/USB 2.0

Podwójny dysk USB – OTG/USB 2.0

 • Przesy³ plików / kopiowanie danych ze smartfona/tabletu
 • Dzia³a bez sieci Wi-Fi ani danych mobilnych
 • Dostêp do przechowywanych tre¶ci bezpo¶rednio ze smartfona/tabletu
 • Odci±¿a pamiêæ smartfona/tabletu
Dysk USB Store 'n' Go Lightning

Dysk USB Store 'n' Go Lightning

 • Pamiêæ zewnêtrzna dla urz±dzeñ mobilnych marki Apple
 • Przesy³anie / tworzenie kopii zapasowych danych na komputer PC wyposa¿ony w port USB
 • Certyfikat MFi Apple uzyskany dziêki technologii na licencji firmy Apple
 • Kompatybilny z urz±dzeniami iPhone/iPod/iPad z 8-stykowym z³±czem Lightning
Dysk NANO USB z adapterem Micro USB
 • szybkie przesy³anie plików miêdzy urz±dzeniami,
 • przesy³anie plików w obu kierunkach miêdzy dyskiem USB a smartfonem lub tabletem,
 • dla smartfonów lub tabletów zgodnych z funkcj± USB On-The-Go.
Pamiêæ USB 3.0 OTG Micro
 • Niezwykle kompaktowa i lekka budowa – zaledwie 3,6 g
 • Pamiêæ z podwójnym interfejsem – szybki USB 3.0 i MicroUSB
 • Umo¿liwia po³±czenie komputera PC lub laptopa do smartfona i tabletu obs³uguj±cego USB OTG
Podwójny dysk USB – OTG/USB 2.0
 • Przesy³ plików / kopiowanie danych ze smartfona/tabletu
 • Dzia³a bez sieci Wi-Fi ani danych mobilnych
 • Dostêp do przechowywanych tre¶ci bezpo¶rednio ze smartfona/tabletu
 • Odci±¿a pamiêæ smartfona/tabletu
Dysk USB Store 'n' Go Lightning
 • Pamiêæ zewnêtrzna dla urz±dzeñ mobilnych marki Apple
 • Przesy³anie / tworzenie kopii zapasowych danych na komputer PC wyposa¿ony w port USB
 • Certyfikat MFi Apple uzyskany dziêki technologii na licencji firmy Apple
 • Kompatybilny z urz±dzeniami iPhone/iPod/iPad z 8-stykowym z³±czem Lightning