SD

Do kamer cyfrowych i
konsol – wysoka pojemno¶æ i prêdko¶æ transmisji danych

 
 
Filtrowanie wg

POJEMNOść

TYP

PRÊDKO¦Æ

Karty pamiêci Verbatim Premium U1 SDHC/SDXC

Karty pamiêci Verbatim Premium U1 SDHC/SDXC

 • Du¿a pojemno¶æ i szybkie przesy³anie danych,
 • klasa 10 i klasa szybko¶ci 1 UHS (U1),
 • Idealne zarówno dla zawodowych fotografów, jak i amatorów,
 • Du¿a pojemno¶æ i szybko¶æ przesy³u sprawiaj±, ¿e idealnie nadaj± siê do u¿ytku w cyfrowych aparatach fotograficznych i kamerach wymagaj±cych sporych pamiêci masowych i przystosowanych do obs³ugi pamiêci SDHC,
 • Kompatybilne z urz±dzeniami SDHC z logo SDHC.
Karta SDHC/SDXC Verbatim Pro+ klasy U3

Karta SDHC/SDXC Verbatim Pro+ klasy U3

 • Odpowiednia do rejestrowania wideo jako¶ci 4K ultra HD
 • Szybki transfer dziêki prêdko¶ci UHS klasy 3 (U3)
 • Szybko¶æ odczytu: do 90 MB/s**
 • Szybko¶æ zapisu: do 80 MB/s**
 • Kompatybilna z dowolnym urz±dzeniem wyposa¿onym w gniazdo karty pamiêci SDHC/SDXC
Karta SDHC/SDXC Verbatim Pro klasy U3

Karta SDHC/SDXC Verbatim Pro klasy U3

 • Szybki transfer plików dziêki prêdko¶ci UHS klasy 3 (U3)
 • Odpowiednia do rejestrowania wideo jako¶ci 4K ultra HD
 • Odporna na wodê i wstrz±sy
 • Szybko¶æ odczytu: do 90 MB/s**
 • Szybko¶æ zapisu: do 45 MB/s**
Karty pamiêci Verbatim Premium U1 SDHC/SDXC
 • Du¿a pojemno¶æ i szybkie przesy³anie danych,
 • klasa 10 i klasa szybko¶ci 1 UHS (U1),
 • Idealne zarówno dla zawodowych fotografów, jak i amatorów,
 • Du¿a pojemno¶æ i szybko¶æ przesy³u sprawiaj±, ¿e idealnie nadaj± siê do u¿ytku w cyfrowych aparatach fotograficznych i kamerach wymagaj±cych sporych pamiêci masowych i przystosowanych do obs³ugi pamiêci SDHC,
 • Kompatybilne z urz±dzeniami SDHC z logo SDHC.
Karta SDHC/SDXC Verbatim Pro+ klasy U3
 • Odpowiednia do rejestrowania wideo jako¶ci 4K ultra HD
 • Szybki transfer dziêki prêdko¶ci UHS klasy 3 (U3)
 • Szybko¶æ odczytu: do 90 MB/s**
 • Szybko¶æ zapisu: do 80 MB/s**
 • Kompatybilna z dowolnym urz±dzeniem wyposa¿onym w gniazdo karty pamiêci SDHC/SDXC
Karta SDHC/SDXC Verbatim Pro klasy U3
 • Szybki transfer plików dziêki prêdko¶ci UHS klasy 3 (U3)
 • Odpowiednia do rejestrowania wideo jako¶ci 4K ultra HD
 • Odporna na wodê i wstrz±sy
 • Szybko¶æ odczytu: do 90 MB/s**
 • Szybko¶æ zapisu: do 45 MB/s**