Przeno¶ne

Szybkie, bezpieczne i przeno¶ne rozwi±zanie pozwalaj±ce zwiêkszyæ przestrzeñ dyskow± i archiwizowaæ pliki

 
 
Filtrowanie wg

POJEMNOść

INTERFEJS

BEZPIECZEńSTWO

Dysk twardy Fingerprint Secure

Dysk twardy Fingerprint Secure

 • Przeno¶ny dysk twardy USB-CTM z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych
 • Dostêp dziêki odciskowi palca upowa¿nionego u¿ytkownika
 • Obowi±zkowe 100% 256-bitowe wysokiej klasy szyfrowanie sprzêtowe AES
 • Do o¶miu upowa¿nionych u¿ytkowników plus jeden administrator (has³o)
 • Przechowuj i przeno¶ poufne dane, korzystaj±c z ochrony przed utrat± lub atakiem hackerów
Store 'n' Go USB 3.0 Hard Drive

Store 'n' Go USB 3.0 Hard Drive

 • Interfejs USB 3.0 SuperSpeed
 • Funkcja USB plug 'n' play
 • Stylowa smuk³a konstrukcja
 • Program kopii zapasowych Nero
Przeno¶ny dysk twardy Store 'n' Go USB 3.0 Colours

Przeno¶ny dysk twardy Store 'n' Go USB 3.0 Colours

 • Interfejs USB 3.0 Super Speed 
 • Po³±czenie USB plug'n'play
 • Eleganckie wzornictwo, niewielkie wymiary
 • Oprogramowanie Nero BackItUp Essential
Przeno¶ny dysk Store 'n' Go z bezpiecznym dostêpem za pomoc± klawiatury

Przeno¶ny dysk Store 'n' Go z bezpiecznym dostêpem za pomoc± klawiatury

 • 256-bitowe szyfrowanie sprzêtowe AES
 • Wbudowana klawiatura do wprowadzania kodów dostêpu (do 12 cyfr)
 • USB 3.1 GEN 1 (dostêpny równie¿ z USB 3.0/2.0)
 • Kontrolki LED zasilania / stanu szyfrowania
 • Rozwi±zanie szybsze i bezpieczniejsze od szyfrowania programowego
Dysk zewnêtrzny Store 'n' Go USB 3.0 z czytnikiem kart pamiêci SD

Dysk zewnêtrzny Store 'n' Go USB 3.0 z czytnikiem kart pamiêci SD

 • Proste przenoszenie plików z karty SD na dysk twardy komputera
 • Du¿a szybko¶æ i pojemno¶æ pamiêci
 • Szybka i bezpieczna opcja powiêkszenia pamiêci lub utworzenia kopii zapasowych plików
 • USB 3.0 SuperSpeed – dla ultra-szybkiego transferu danych
Dysk twardy Fingerprint Secure
 • Przeno¶ny dysk twardy USB-CTM z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych
 • Dostêp dziêki odciskowi palca upowa¿nionego u¿ytkownika
 • Obowi±zkowe 100% 256-bitowe wysokiej klasy szyfrowanie sprzêtowe AES
 • Do o¶miu upowa¿nionych u¿ytkowników plus jeden administrator (has³o)
 • Przechowuj i przeno¶ poufne dane, korzystaj±c z ochrony przed utrat± lub atakiem hackerów
Store 'n' Go USB 3.0 Hard Drive
 • Interfejs USB 3.0 SuperSpeed
 • Funkcja USB plug 'n' play
 • Stylowa smuk³a konstrukcja
 • Program kopii zapasowych Nero
Przeno¶ny dysk twardy Store 'n' Go USB 3.0 Colours
 • Interfejs USB 3.0 Super Speed 
 • Po³±czenie USB plug'n'play
 • Eleganckie wzornictwo, niewielkie wymiary
 • Oprogramowanie Nero BackItUp Essential
Przeno¶ny dysk Store 'n' Go z bezpiecznym dostêpem za pomoc± klawiatury
 • 256-bitowe szyfrowanie sprzêtowe AES
 • Wbudowana klawiatura do wprowadzania kodów dostêpu (do 12 cyfr)
 • USB 3.1 GEN 1 (dostêpny równie¿ z USB 3.0/2.0)
 • Kontrolki LED zasilania / stanu szyfrowania
 • Rozwi±zanie szybsze i bezpieczniejsze od szyfrowania programowego
Dysk zewnêtrzny Store 'n' Go USB 3.0 z czytnikiem kart pamiêci SD
 • Proste przenoszenie plików z karty SD na dysk twardy komputera
 • Du¿a szybko¶æ i pojemno¶æ pamiêci
 • Szybka i bezpieczna opcja powiêkszenia pamiêci lub utworzenia kopii zapasowych plików
 • USB 3.0 SuperSpeed – dla ultra-szybkiego transferu danych