Filtrowanie wg

POJEMNOść

TYP

POWIERZCHNIA DYSKU

LICZBA W PACZCE

Blu‑ray

Blu‑ray

P³yty Blue-ray zosta³y zaprojektowane do odczytu danych w wysokiej rozdzielczo¶ci. P³yt Blue-ray mo¿na u¿ywaæ do nagrywania, przechowywania lub odtwarzania du¿ych ...

DVD

DVD

Producenci napêdów u¿ywaj± do testów no¶ników firmy Verbatim. Gwarantowana jako¶æ — nie bez powodu jest to nr 1 na ¶wiecie! ...

CD

CD

Producenci napêdów u¿ywaj± do testów no¶ników firmy Verbatim. Gwarantowana jako¶æ — nie bez powodu jest to nr 1 na ¶wiecie! ...

Optyczne, profesjonalne

Optyczne, profesjonalne

DataLifePlus
Profesjonalne optyczne no¶niki danych s± wykonane ze specyfikacji jeszcze bardziej rygorystycznych ni¿ przewidziane przez aktualne standardy. Wy¿sze specyfikacje ...

Mitsubishi PD

Mitsubishi PD

 • Technologia wykorzystuj±ca niebiesko-fioletowy laser do zapisu z bardzo du¿± gêsto¶ci±
 • Solidna obudowa
 • Dysk wstêpnie sformatowany do pracy ze sprzêtem XDCAM
 • Natychmiastowy dostêp do zapisanego materia³u
 • Okres archiwizacji: 50 lat
 • Wielokrotny zapis – do tysi±ca cykli odczytu/zapisu/kasowania oraz milion cykli odczytu bez pogorszenia sygna³u
 • Oficjalna licencja Sony na produkcjê produktów Professional Disc
 • Wyprodukowano w Japonii w zak³adach Mitsubishi Chemical Media
Blu‑ray

P³yty Blue-ray zosta³y zaprojektowane do odczytu danych w wysokiej rozdzielczo¶ci. P³yt Blue-ray mo¿na u¿ywaæ do nagrywania, przechowywania lub odtwarzania du¿ych ...

DVD

Producenci napêdów u¿ywaj± do testów no¶ników firmy Verbatim. Gwarantowana jako¶æ — nie bez powodu jest to nr 1 na ¶wiecie! ...

CD

Producenci napêdów u¿ywaj± do testów no¶ników firmy Verbatim. Gwarantowana jako¶æ — nie bez powodu jest to nr 1 na ¶wiecie! ...

Optyczne, profesjonalne

DataLifePlus
Profesjonalne optyczne no¶niki danych s± wykonane ze specyfikacji jeszcze bardziej rygorystycznych ni¿ przewidziane przez aktualne standardy. Wy¿sze specyfikacje ...

Mitsubishi PD
 • Technologia wykorzystuj±ca niebiesko-fioletowy laser do zapisu z bardzo du¿± gêsto¶ci±
 • Solidna obudowa
 • Dysk wstêpnie sformatowany do pracy ze sprzêtem XDCAM
 • Natychmiastowy dostêp do zapisanego materia³u
 • Okres archiwizacji: 50 lat
 • Wielokrotny zapis – do tysi±ca cykli odczytu/zapisu/kasowania oraz milion cykli odczytu bez pogorszenia sygna³u
 • Oficjalna licencja Sony na produkcjê produktów Professional Disc
 • Wyprodukowano w Japonii w zak³adach Mitsubishi Chemical Media