Wewnêtrzny dysk SSD

Od¶wie¿ wydajno¶æ swojego systemu dziêki superszybkiej prêdko¶ci odczytu i zapisu

 
 
Filtrowanie wg

POJEMNOść

Vi500 S3 SSD

Vi500 S3 SSD

 • Wewnêtrzny dysk pó³przewodnikowy 2,5'' SATA III 7 mm
 • Kliencki dysk SSD do ulepszania komputerów i laptopów
 • Niezwykle wysokie prêdko¶ci odczytu/zapisu
 • Popraw wydajno¶æ komputera i uruchamiaj aplikacje jeszcze szybciej
 • Niskie zu¿ycie energii przed³u¿a ¿ywotno¶æ baterii
 • Ciche dzia³anie i odporno¶æ na wstrz±sy
Vi550 S3 SSD

Vi550 S3 SSD

 • Wewnêtrzny dysk pó³przewodnikowy 2,5 cala, SATA III, 7 mm
 • Du¿a niezawodno¶æ za spraw± kontrolera pamiêci Flash
 • Kliencki dysk SSD do modernizacji komputerów i laptopów
 • Prêdko¶æ odczytu: do 560 MB/s
 • Popraw wydajno¶æ komputera i szybciej uruchamiaj aplikacje
 • Niskie zu¿ycie energii przed³u¿a ¿ywotno¶æ baterii
Vi500 S3 SSD
 • Wewnêtrzny dysk pó³przewodnikowy 2,5'' SATA III 7 mm
 • Kliencki dysk SSD do ulepszania komputerów i laptopów
 • Niezwykle wysokie prêdko¶ci odczytu/zapisu
 • Popraw wydajno¶æ komputera i uruchamiaj aplikacje jeszcze szybciej
 • Niskie zu¿ycie energii przed³u¿a ¿ywotno¶æ baterii
 • Ciche dzia³anie i odporno¶æ na wstrz±sy
Vi550 S3 SSD
 • Wewnêtrzny dysk pó³przewodnikowy 2,5 cala, SATA III, 7 mm
 • Du¿a niezawodno¶æ za spraw± kontrolera pamiêci Flash
 • Kliencki dysk SSD do modernizacji komputerów i laptopów
 • Prêdko¶æ odczytu: do 560 MB/s
 • Popraw wydajno¶æ komputera i szybciej uruchamiaj aplikacje
 • Niskie zu¿ycie energii przed³u¿a ¿ywotno¶æ baterii