Zewnêtrzny dysk SSD

Superszybki dysk przeno¶ny do przenoszenia i archiwizowania cennych danych

 
 
Filtrowanie wg

POJEMNOść

BEZPIECZEńSTWO

Bezpieczny przeno¶ny dysk Store 'n' Go Secure Portable SSD z dostêpem z klawiatury

Bezpieczny przeno¶ny dysk Store 'n' Go Secure Portable SSD z dostêpem z klawiatury

 • 256-bitowe szyfrowanie sprzêtowe AES
 • Wbudowana klawiatura do wprowadzania kodów dostêpu (do 12 cyfr)
 • Dyski SSD korzystaj± z pamiêci typu flash, dziêki czemu s± szybsze, bardziej wydajne i niezawodne
 • USB 3.1 GEN 1 (dostêpny równie¿ z USB 3.0/2.0)
 • Kontrolki LED zasilania / stanu szyfrowania
 • Rozwi±zanie szybsze i bezpieczniejsze od szyfrowania programowego
Dysk zewnêtrzny SSD Vx500 USB 3.1 Gen 2

Dysk zewnêtrzny SSD Vx500 USB 3.1 Gen 2

 • Wydajno¶æ interfejsu USB 3.1 Gen 2
 • Szybko¶æ odczytu do 500 MB/s i szybko¶æ zapisu do 440 MB/s**
 • Elegancka obudowa z szarego aluminium
 • Niewielkie wymiary – 92 mm x 29 mm x 9 mm / 29 g
 • W komplecie przewody USB-C i USB-A
Przeno¶ny dysk SSD Store 'n' Go Portable, USB 3.2 Gen1

Przeno¶ny dysk SSD Store 'n' Go Portable, USB 3.2 Gen1

 • Dysk Solid State Drive bez elementów mechanicznych, wysoka niezawodno¶æ i cicha praca
 • Du¿a prêdko¶æ transmisji danych
 • Gniazdo USB 3.2 GEN1 z obs³ug± standardu USB-CTM
 • Szybkie i bezpieczne rozwi±zanie pozwalaj±ce zwiêkszyæ przestrzeñ dyskow± i archiwizowaæ pliki
 • Niewielkie wymiary i smuk³y kszta³t
 • Kabel USB-CTM – USB-A i przej¶ciówka USB-C w zestawie.
Bezpieczny przeno¶ny dysk Store 'n' Go Secure Portable SSD z dostêpem z klawiatury
 • 256-bitowe szyfrowanie sprzêtowe AES
 • Wbudowana klawiatura do wprowadzania kodów dostêpu (do 12 cyfr)
 • Dyski SSD korzystaj± z pamiêci typu flash, dziêki czemu s± szybsze, bardziej wydajne i niezawodne
 • USB 3.1 GEN 1 (dostêpny równie¿ z USB 3.0/2.0)
 • Kontrolki LED zasilania / stanu szyfrowania
 • Rozwi±zanie szybsze i bezpieczniejsze od szyfrowania programowego
Dysk zewnêtrzny SSD Vx500 USB 3.1 Gen 2
 • Wydajno¶æ interfejsu USB 3.1 Gen 2
 • Szybko¶æ odczytu do 500 MB/s i szybko¶æ zapisu do 440 MB/s**
 • Elegancka obudowa z szarego aluminium
 • Niewielkie wymiary – 92 mm x 29 mm x 9 mm / 29 g
 • W komplecie przewody USB-C i USB-A
Przeno¶ny dysk SSD Store 'n' Go Portable, USB 3.2 Gen1
 • Dysk Solid State Drive bez elementów mechanicznych, wysoka niezawodno¶æ i cicha praca
 • Du¿a prêdko¶æ transmisji danych
 • Gniazdo USB 3.2 GEN1 z obs³ug± standardu USB-CTM
 • Szybkie i bezpieczne rozwi±zanie pozwalaj±ce zwiêkszyæ przestrzeñ dyskow± i archiwizowaæ pliki
 • Niewielkie wymiary i smuk³y kszta³t
 • Kabel USB-CTM – USB-A i przej¶ciówka USB-C w zestawie.