Koperty papierowe na dyski CD

Koperty papierowe na dyski CD

Papierowe koperty z okienkiem na dyski CD zapewniaj± mo¿liwo¶æ przechowywania wielu dysków na niewielkiej przestrzeni; okienko gwarantujê podgl±d dysku, a zak³adka uniemo¿liwia wypadniêcie dysku.
Zewnêtrzna nagrywarka CD/DVD Slimline

Zewnêtrzna nagrywarka CD/DVD Slimline

  • Porêczna i lekka zewnêtrzna nagrywarka CD/DVD
  • Idealna do notebooków i ultrabooków
  • W pe³ni kompatybilna z technologi± archiwizacji MDISC™
  • Zasilana przez port USB – bez u¿ycia ¿adnego nieporêcznego zasilacza
  • Do³±czony program Nero Burn & Archive* 
Koperty papierowe na dyski CD
Papierowe koperty z okienkiem na dyski CD zapewniaj± mo¿liwo¶æ przechowywania wielu dysków na niewielkiej przestrzeni; okienko gwarantujê podgl±d dysku, a zak³adka uniemo¿liwia wypadniêcie dysku.
Zewnêtrzna nagrywarka CD/DVD Slimline
  • Porêczna i lekka zewnêtrzna nagrywarka CD/DVD
  • Idealna do notebooków i ultrabooków
  • W pe³ni kompatybilna z technologi± archiwizacji MDISC™
  • Zasilana przez port USB – bez u¿ycia ¿adnego nieporêcznego zasilacza
  • Do³±czony program Nero Burn & Archive*