Czytniki kart

Obs³uguje ca³± seriê formatów kart

 
Kieszonkowy czytnik kart

Kieszonkowy czytnik kart

 • Nasz czytnik kart pamiêci z 4 gniazdami obs³uguje ró¿ne standardy kart pamiêci.
 • Zgodno¶æ z kartami SDXC UHS-I.
 • Zasilanie z USB: bez zewnêtrznego zasilacza.
 • Nowoczesna konstrukcja u³atwia przenoszenie i zwiêksza zakres mo¿liwo¶ci.
 • Zintegrowany kabel USB pozwala na szybkie i wygodne przesy³anie zdjêæ.
Uniwersalny czytnik kart pamiêci USB 3.0

Uniwersalny czytnik kart pamiêci USB 3.0

 • Nasz czytnik kart pamiêci z 6 gniazdami obs³uguje ró¿ne standardy kart pamiêci.
 • Zgodno¶æ z kartami SDXC UHS-I.
 • Interfejs USB 3.0 pozwala na przesy³anie danych nawet 10x szybciej ni¿ USB 2.0.
 • Zgrabna, stylowa konstrukcja ze srebrnym wykoñczeniem.
 • Obs³uga interfejsów USB 3.0 i USB 2.0.
Kieszonkowy czytnik kart
 • Nasz czytnik kart pamiêci z 4 gniazdami obs³uguje ró¿ne standardy kart pamiêci.
 • Zgodno¶æ z kartami SDXC UHS-I.
 • Zasilanie z USB: bez zewnêtrznego zasilacza.
 • Nowoczesna konstrukcja u³atwia przenoszenie i zwiêksza zakres mo¿liwo¶ci.
 • Zintegrowany kabel USB pozwala na szybkie i wygodne przesy³anie zdjêæ.
Uniwersalny czytnik kart pamiêci USB 3.0
 • Nasz czytnik kart pamiêci z 6 gniazdami obs³uguje ró¿ne standardy kart pamiêci.
 • Zgodno¶æ z kartami SDXC UHS-I.
 • Interfejs USB 3.0 pozwala na przesy³anie danych nawet 10x szybciej ni¿ USB 2.0.
 • Zgrabna, stylowa konstrukcja ze srebrnym wykoñczeniem.
 • Obs³uga interfejsów USB 3.0 i USB 2.0.