Mitsubishi PD

P³yta Professional Disc do sprzêtu rejestruj±cego obraz w formacie XDCAM

 
Profesjonalny dysk Mitsubishi 23 GB – 5 Pack

Profesjonalny dysk Mitsubishi 23 GB – 5 Pack

 • Sformatowany do u¿ytku z kamerami XDCAM
 • Oficjalna licencja Sony na produkcjê Profesjonalnych dysków
 • Produkcja w Japonii w zak³adach Mitsubishi Chemical Media
Profesjonalny dysk Mitsubishi 50 GB – 5 Pack

Profesjonalny dysk Mitsubishi 50 GB – 5 Pack

 • Sformatowany do u¿ytku z kamerami XDCAM
 • Oficjalna licencja Sony na produkcjê Profesjonalnych dysków
 • Produkcja w Japonii w zak³adach Mitsubishi Chemical Media
Profesjonalny dysk Mitsubishi 23 GB – 5 Pack
 • Sformatowany do u¿ytku z kamerami XDCAM
 • Oficjalna licencja Sony na produkcjê Profesjonalnych dysków
 • Produkcja w Japonii w zak³adach Mitsubishi Chemical Media
Profesjonalny dysk Mitsubishi 50 GB – 5 Pack
 • Sformatowany do u¿ytku z kamerami XDCAM
 • Oficjalna licencja Sony na produkcjê Profesjonalnych dysków
 • Produkcja w Japonii w zak³adach Mitsubishi Chemical Media