High Density

HD DVD oznacza ‘High-Density Digital Versatile Disc’. Jest promowany przez firmy Toshiba, NEC, Sanyo, jak również jest popierany przez cztery główne wytwórnie filmowe. Nasza macierzysta firma, Mitsubishi Kagaku Media, jest członkiem grupy rozwijającej technologię HD DVD co oznacza, iż Verbatim ma dostęp do najnowszych technologii HD DVD.

Dysk HD DVD, tak jak dysk Blu-ray, posiada większą pojemność zapisu i także używa niebieskiego lasera z krótsza długością fali niż standardowy czerwony laser używany w technologii CD i DVD. CD ma długość fali 780nm a długość fali DVD wynosi 650nm, obydwie używają lasera podczerwonego. HD DVD wykorzystuje niebieski laser o długości fali tylko 405nm, dzięki krótszej długość fali jest możliwe zapisanie mniejszych kanalików z danymi i dlatego ogromnie wzrasta liczba danych na dysku.

 

 

Jak pracuje dysk HD DVD

HD DVD ma taką samą podstawową strukturę jak DVD i posiada wiele tych samych technologii produkcyjnych. Mierzy 120mm średnicy, używa spojonych do siebie plecami dwóch warstw poliwęglanowych o grubości 0.6mm.