Co to LED i dlaczego oświetlenie to jest coraz bardziej popularne?


Opis:

Od kilku lat wszyscy spotykamy się z diodami emitującymi światło – diodami LED. Są one stosowane w oświetleniu dekoracyjnym, w latarkach, jako podświetlenie paneli telewizorów, w urządzeniach elektronicznych i w reflektorach samochodowych oraz w kontrolkach na desce rozdzielczej. Jednak dopiero niedawno lampy LED stały się popularne w zastosowaniach domowych i w przemyśle oraz handlu. A to dopiero początek rewolucji w oświetleniu. Tradycyjne żarówki są wypierane poprzez stosowanie rozporządzenia UE 244 oraz innych aktów wymagających obniżania zużycia energii. Wkrótce tradycyjne oświetlenie odejdzie do lamusa.


Struktura:

Dioda LED to elektroniczne urządzenie półprzewodnikowe o określonym składzie materiałowym, które świeci, gdy przepływa przez nie prąd. Pierwsza działająca dioda LED emitująca światło czerwone w spektrum widzialnym dla człowieka została opracowana w roku 1962. Później opracowano diody emitujące światło pomarańczowe, żółte, zielone, niebieskie i fioletowe. Głównym wyzwaniem technologicznym było zmaksymalizowanie ilości światła z określonej ilości energii przekazywanej do diody LED.


Przyszłość:

Zakres dostępnych lamp LED ulegnie zwiększeniu w kolejnych latach, ponieważ coraz więcej dużych producentów będzie dostarczać produkty LED dostosowane do popularnych opraw. Skuteczność świetlna lamp LED aktualnie pozwala zastąpić im tradycyjne żarówki 40 W, a zamienniki żarówek nawet 100 W będą dostępne na rynku przed dniem 1 września 2012, ponieważ wtedy obowiązywać już będą rozporządzenia UE zabraniające stosowania tradycyjnych żarówek.

Ponadto oczekuje się, że w najbliższych latach lampy LED zastąpią większość tradycyjnego oświetlenia domowego i oświetlenia stosowanego w miejscu pracy. Oświetlenie LED jest nie tylko energooszczędne, ale i umożliwia zmniejszenie kosztów związanych z konserwacją i pozwala na tworzenie kreatywnych systemów oświetleniowych.

Bulb

Elementy diody LED:

  • Soczewka – element optyczny kierunkujący światło z chipa do postaci wiązki.
  • Chip LED – półprzewodnik generujący światło.
  •  Doprowadzenie zasilania – stosowany jest jeden przewód lub dwa przewody doprowadzające prąd.
  • Połączenie Wire Bond – przewód mocujący zasilanie do chipu.
  • Materiał przekładkowy – element diody LED łączący chip z soczewką.
  • Obudowa – osłona chroniąca diodę LED