2-letnia ograniczona gwarancja firmy Verbatim

Verbatim Corporation gwarantuje, że niniejszy produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące (2 lata) od daty zakupu („okres objęty gwarancją”). Gwarancja nie obejmuje baterii.

Jeśli w okresie objętym gwarancją zostaną wykryte wady w produkcie, produkt będzie podlegać bezpłatnej wymianie. Produkt można zwrócić za okazaniem dowodu zakupu w miejscu zakupu lub skontaktować się z firmą Verbatim. Więcej informacji można uzyskać pod adresem info@verbatim-europe.com

Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia ani uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłowe użytkowanie lub zaniedbania oraz uszkodzeń mechanicznych. Firma Verbatim nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe, wtórne lub celowe spowodowane w jakikolwiek sposób niezgodny z warunkami określonymi w gwarancji lub w inny sposób. Niniejsza gwarancja nadaje nabywcy produktu specjalne prawa, które mogą być różne w zależności od kraju.