Baterie Verbatim zapewniają bezpieczne źródło energii do wszystkich urządzeń, jeśli są używane w poprawny sposób. Nie powinny być używane i wykorzystywane w sposób niewłaściwy, a ponadto poniższe punkty powinny być przez cały czas brane pod uwagę:

 

 

 

1. Może dojść do spięcia, jeśli dodatni i ujemny biegun baterii ulegną zetknięciu. Może to doprowadzić do rozszczelnienia i wycieku.
2. Trzymać wszystkie baterie poza dostępem dzieci. Jeśli bateria zostanie połknięta, niezwłocznie poszukać porady medycznej.
3. Nie ładować baterii. Ładowanie baterii nie przeznaczonych do ładowania spowoduje powstanie gazu i/lub temperatury, skutkujących możliwą eksplozją i/lub ogniem.
4. Nie wrzucać baterii do ognia.
5. Nie stykać ze sobą tych samych biegunów baterii.
6. Nie deformować, nie miażdżyć i nie dziurawić baterii.
7. Nie rozbierać baterii na części.
8. Nie wyrzucać baterii ze zwykłymi odpadami domowymi