Logo opakowań

 • Symbol recyklingu:

  Oznacza on możliwość recyklingu opakowania.

 • Odpady pochodzące ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE — ang. Waste Electrical and Electronic Equipment):

  Obecność tego logo na dowolnym produkcie wskazuje, że nie można go wyrzucać razem z odpadkami standardowymi oraz że należy je oddzielnie zebrać w celu przekazania do zatwierdzonego punktu recyklingu lub utylizacji.

 • Komisja FCC (am. Federal Communications Commission — Federalna Komisja Łączności):

  Jest to komisja amerykańska. To logo oznacza, że dany produkt nie wywołuje zakłóceń w pracy innych urządzeń w domu ani w biurze.

 • Dyrektywa RoHS - Chiny:

  To logo wskazuje, że produkt nie zawiera żadnych substancji wymienionych w dyrektywie RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances - ograniczenie substancji niebezpiecznych) oraz spełnia wymagania chińskiej normy MCV (ang. Maximum Concentration Values - maksymalne stężenia) dla tych substancji. Ponieważ ogromna większość dzisiejszych urządzeń elektronicznych wykorzystuje co najmniej jeden z wyjątków z dyrektywy RoHS UE i posiada pewną zawartość tych substancji przekraczających ustalenia chińskiej normy RoHS, bardzo niewiele produktów będzie posiadać to logo.

 • Zielony punkt/Der Grüne Punkt:

  Ten symbol oznacza, że producent produktu bierze udział w kosztach zbiórki lub recyklingu. Producenci opłacają licencje w zależności od używanego rodzaju materiału pakunkowego. Zachęca to producentów do zmniejszania opakowań, gdyż powoduje to oszczędności w kosztach licencji.

 • Oznaczenie CE:

  Aby produkty elektryczne oraz niektóre inne produkty mogły być sprzedawane w Europie, muszą nosić oznaczenie CE. Oznaczenie CE wskazuje, że dany produkt spełnia wymagania wszystkich stosownych dyrektyw UE.

 • Komisja FSC (Forest Stewardship Commission):

  To logo oznacza, że dana grupa produktów pochodzi z dobrze zarządzanych lasów oraz innych kontrolowanych źródeł.

 • Logo PET/PETE:

  Te logotypy wskazują rodzaj użytego plastiku, co jest pomocne w recyklingu. Cyfra na środku wskazuje rodzaj plastiku.
  1= Tereftalan polietylenu. Jest to najczęściej stosowany plastik w opakowaniach.
  5 = Polipropylen
  6 = Polistyren

Logo opakowań Verbatim

 • Bardziej eko, mniej plastiku:

  To logo oznacza:
  - Redukcja użycia plastiku o 93,9%*
  - Ogólna redukcja wagi opakowania o 54,7%
  - Prawie dwukrotne zwiększenie wydajności transportu
  - Zwiększenie przyjazności opakowania dla użytkownika nawet do 274%
  - (redukcja materiałów rakotwórczych na gram)
  - Bezpieczeństwo konsumentów - brak ostrych krawędzi!

 • ECO:

  Wskazuje, że konsumenci mogą być pewni, że wydają pieniądze na produkty Verbatim w bardziej ekologiczny sposób. Zapewniamy naszym klientom dostęp do nowoczesnych technologii bez zbędnej rozrzutności.