Historia firmy Verbatim

 • 50. rocznica

 • Wprowadzenie nowej oferty bezpiecznych produktów

 • 2016 Dzia³ania scentralizowane w nowej siedzibie w Eschborn, w Niemczech. Wprowadzenie napêdów optycznych.

 • 2015 Wspó³praca z M-Disc. Wprowadzenie pamiêci masowych do archiwizowania z czasem eksploatacji przez 1000 lat.

 • 2014 Wprowadzenie w³ókien do drukowania 3D PLA & ABS.

 • 2013 Wprowadzenie lamp LED VxRGB.

 • 2012 Wprowadzenie filtrów do wody Cleansui w Europie. Wprowadzenie dysków SSD.

 • 2011 Wprowadzenie panelu VELVE OLED Lighting z technologi± firmy Mitsubishi Chemical Corp.

 • 2010 Premiera o¶wietlania LED firmy Verbatim

 • 2009 Mitsubishi Kagaku Media Co. Ltd og³asza przejêcie Freecom B.V - co zapewnia zwiêkszenie obecno¶ci na globalnym rynku zewnêtrznych rozwi±zañ do przechowywania danych

 • 2008 Dwuwarstwowe dyski Blu-ray (50 GB), SDHC i microSDHC, multimedialne dyski twarde, macierze RAID 2 TB i kolorowe dyski twarde

 • 2007 Globalizacja to¿samo¶ci korporacyjnej Verbatim. Przejêcie SmartDisk i premiera zewnêtrznego dysku twardego External HDD Business

 • 2005 Premiera dysków CD-R 52x Lightscribe i dwuwarstwowych dysków DVD-R 8,5 GB (pierwszy raz na rynku) premiera dysków Blu-Ray BD-R/RE

 • 2004 Premiera dysków DVD 16x i dwuwarstwowych DVD+R 8,5 GB (pierwszy raz na rynku)

 • 2002 Premiera produktów DVD+R i CD-RW Ultra Speed 24x (pierwszy raz na rynku), pocz±tek sprzeda¿y napêdów USB

 • 2001 Rozpoczêcie produkcji dysków DVD+RW (pierwszy raz na rynku), premiera kart pamiêci

 • 2000 Premiera produktów CD-RW High Speed z technologi± SERL

 • 1999 Restrukturyzacja i utworzenie MKM/premiera dysku Verbatim Group DVD-RW

 • 1995 Przejêcie firm Laser Technologies (USA) i Ecotone (Europa), rozpoczêcie produkcji dysków CD-R AZO w firmie MCI w Singapurze

 • 1993 Premiera dysków CD-ROM i CD-R, CD-R AZO Technology i kart SRAM

 • 1992 Przejêcie Carlisle Tape

 • 1991 Rozpoczêcie produkcji 3,5-calowych dysków magnetooptycznych (pierwszy raz na rynku)

 • 1990 Przejêcie firmy Verbatim przez Mitsubishi Chemical i rozpoczêcie inwestycji

 • 1987 Utworzenie dzia³u Independent EUMEA Sales & Marketing i przeniesienie g³ównego biura EUMEA z Genewy do Egham

 • 1985 Przejêcie przez Eastman Kodak

 • 1981 Produkcja 1 miliona dyskietek miesiêcznie

 • 1979 Rozpoczêcie produkcji dyskietek w mie¶cie Limerick w Irlandii

 • 1978 Oficjalna zmiana nazwy ITC na Verbatim

 • 1974 Pierwsza dyskietka 8-calowa

 • 1969 Verbatim jako Information Terminals Corp. (ITC) – 28 kwietnia, 1969