Pojęcia

Terminologia Opis
Szerokość wiązki Jest to wymiar kątowy stożka światła pochodzącego z lamp refleksyjnych obejmujący środkową część wiązki aż do kąta, przy którym intensywność wynosi 50% wartości maksymalnej.
Żarówka Zazwyczaj żarówką nazywana jest lampa. Termin oznacza zewnętrzną szklaną bańkę zawierającą źródło światła.
Kandela Miara natężenia światła danego źródła w określonym kierunku. Intensywność światła jest różna w zależności od określonego kierunku padania.
Skorelowana temperatura barwowa (CCT) Specyfikacja wyglądu koloru lampy odnosząca dany kolor do źródła wzorcowego nagrzanego do danej temperatury. Wartość ta jest mierzona w kelwinach (K).
Chip Niewielki kwadratowy materiał półprzewodnikowy. Nazywany również płytką półprzewodnikową. Jest to aktywny, emitujący światło element diody LED.
Współczynnik oddawania barw Jest to miara zdolności źródła światła do odwzorowywania „rzeczywistych” barw obiektów w porównaniu ze źródłem wzorcowym o porównywalnej temperaturze barw.
Temperatura barw Temperatura barw źródła światła jest definiowana w porównaniu do „promieniowania ciała czarnego” i rzutowana na „krzywą Plancka”. Biało-żółte lub ciepłe źródła, takie jak żarówki mają niską temperaturę barw (2700 K-3000 K); białe i niebiesko-białe lub zimne źródła, takie jak zimne białe (4500 K) naturalne światło dzienne (6000 K) mają wysoką temperaturę kolorów.
Zimne, białe Oznacza temperaturę barw na poziomie ok. 4500 K lub więcej.
Współczynnik oddania barw Jest to miara korespondencji między kolorem obiektu i jego wyglądem po oświetleniu go.
Moduły sterujące Obwody przekształcające napięcie międzyprzewodowe w prąd stały zasilający diody LED.
Radiator Radiator pozwala oddawać ciepło lamp LED. Materiały o wysokiej przewodności cieplnej są używane do oddawania do otoczenia ciepła generowanego wewnątrz lampy.
Natężenie oświetlenia Gęstość światła docierającego do powierzchni. Natężenie mierzone jest w stopoświecach lub luksach.
Żarówka Źródło generujące światło za pomocą cienkiego druta rozgrzewanego do białości za pomocą prądu elektrycznego.
Kelvin Jednostka temperatury, której wartość jest mierzona od zera bezwzględnego, odpowiada skali Celsjusza.
Kilowat [kW] Miara energii elektrycznej równa 1000 watów.
Kilowatogodzina [kWh] Standardowa miara energii elektrycznej i typowa jednostka rozliczeniowa stosowana przez dostawców energii. 100-watowa żarówka działająca przez 10 godzin zużywa 1000 watogodzin (100 x 10) lub jedną kilowatogodzinę. Jeśli dostawca energii pobiera opłatę wysokości 0,17 €/kWh, to koszt 10 godzin pracy takiej żarówki wynosi 17 centów. (1 x 0,17 €)
Lampa Nazwa oznaczająca pełne źródło światła, wraz z elementami wewnętrznymi, żarówką lub rurką. Oznacza również niewielkie oświetlenie, np. lampę stołową.
LED Dioda emitująca światło lub dioda LED to urządzenie półprzewodnikowe emitujące światło poprzez ruch elektronów w materiale. Jest to element, który bezpośrednio przekształca impulsy elektryczne na światło. W większości białych diod LED luminofor jest stosowany do zmiany charakterystyki barwnej emitowanego światła.
Oprawa oświetleniowa Pełne urządzenie świecące składające się z lampy (lub lamp), obciążenia (lub obciążeń) wraz z elementami dystrybuującymi światło, kierunkującymi je, chroniącymi lampy i zapewniającymi zasilanie. Oprawa czasami jest nazywana uchwytem.
Strumień świetlny (lm) Jest to miara postrzeganej mocy światła. Ta wartość jest niezależna od kierunku światła.
Natężenie światła Wskazuje siłę światła w danym kierunku i jest wyrażana w kandelach (cd).
Luks (lx) Jednostka natężenia oświetlenia padającego na powierzchnię. Jeden luks to jeden lumen na metr kwadratowy. Dziesięć luksów to około jedna stopoświeca.
Organiczna dioda emitująca światło Dioda OLED to dioda, w której warstwa elektroluminescencyjna składa się z elementów organicznych emitujących światło po doprowadzeniu do nich prądu elektrycznego.
Luminofor Nieorganiczny związek chemiczny przetwarzany na proszek i nakładany po wewnętrznej stronie świetlówek fluorescencyjnych oraz w niektórych żarówkach rtęciowych i lampach halogenkowych. Luminofor pochłania promieniowanie ultrafioletowe o krótkiej długości fal i przekształca je w światło widzialne. Luminofor jest stosowany w lampach LED w celu uzyskania białego światła w połączeniu z diodami LED o określonej długości fali.
Ciepłe, białe Ciepłe, białe światło ma temperaturę barw na poziomie 2700 - 3500 K.
Wat Jednostka mocy. Liczba watów w przypadku lamp oznacza ilość zużywanej przez nie energii.