Polityka proekologiczna

 

Jak wiadomo zasoby naturalne naszej planety są ograniczone, a ludzie w większości wywierają na nią negatywny wpływ. W firmie Verbatim wdrożyliśmy wiele zabezpieczeń, które mają na celu redukcję wpływu naszej firmy na środowisko. Obejmują one energetycznie wydajne operacje logistyczne, ekologiczne procesy produkcyjne i stosowanie przyjaznych ekologicznie materiałów pakunkowych. Ponadto wdrożyliśmy inicjatywę recyklingu tonerów, więc Ty też możesz pomóc w recyklingu naszych produktów.

 

Polityka ochrony środowiska naszej rodzimej firmy Mitsubishi Chemical:

 

1) Będziemy przestrzegać odpowiednich przepisów ochrony środowiska, przepisów i wymagań naszych klientów i stale angażować się w działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływ na środowisko.

2) Będziemy pracować wspólnie i udostępniać ważne ekologiczne informacje dostawcom surowców i produktów, tworząc listę niebezpiecznych substancji i stale monitorując je.

3) Będziemy dążyć do uznania jako firma godna zaufania poprzez promowanie działań proekologicznych, takich jak: oszczędność energii, ochrona zasobów naturalnych i recykling.