Dyski przenoÂne
Dysk twardy z czytnikiem kart SD
Gotowy do podrˇ┐y
Nigdy nie zabraknie Ci zasilania
Drukuj swoje pomys│y w formacie 3D
Bezpiecze˝stwo
Zabezpiecz swˇj Âwiat
Przystosowany do
do┐ywotniej archiwizacji
Nowe produkty
Nagrywarka Blu-ray 4K — Ultra HD

Ogl▒daj filmy Blu-ray w rozdzielczoÂci 4K Ultra HD dziŕki tej zewnŕtrznej nagrywarce Blu-ray. U┐yj jej do tworzenia kopii zapasowych i archiwizowania wszystkich wa┐nych plików, które chcesz zachowaŠ. Zgodna ze wszystkimi p│ytami CD, DVD, Blu-ray i MDISC, w tym z megapojemn▒ p│yt▒ BDXL 100 GB!

Hub USB-C z portami USB 3.0 i HDMI

Doskona│y towarzysz podró┐y. Za pomoc▒ tego zgrabnego, przenoÂnego hubu mo┐na przekszta│ciŠ pojedynczy port USB-C w dwa porty USB 3.0, z│▒cze USB-C do │adowania oraz port HDMI. Dziŕki temu mo┐na │atwo pod│▒czyŠ do komputera monitor 4K, mysz i klawiaturŕ na USB a oprócz tego, przez port USB-C, pod│adowaŠ jeszcze inne urz▒dzenie.

Dysk zewnŕtrzny SSD Store’n’Go do szybkiego tworzenia kopii zapasowych

Przeno dane z du┐▒ prŕdkoÂci▒ dziŕki dyskowi zewnŕtrznemu SSD Store’n’Go. Brak ruchomych elementów sprawia, ┐e dyski SSD dobrze znosz▒ wstrz▒sy i uderzenia. Pod│▒cz dysk do komputera PC lub Mac poprzez port USB-C lub USB-A, aby szybko i bezpiecznie wykonaŠ kopiŕ zapasow▒ plików. Dostŕpne w wersjach o pojemnoÂci 240 GB i 480 GB.

Nagrywarka Blu-ray 4K — Ultra HD

Ogl▒daj filmy Blu-ray w rozdzielczoÂci 4K Ultra HD dziŕki tej zewnŕtrznej nagrywarce Blu-ray. U┐yj jej do tworzenia kopii zapasowych i archiwizowania wszystkich wa┐nych plików, które chcesz zachowaŠ. Zgodna ze wszystkimi p│ytami CD, DVD, Blu-ray i MDISC, w tym z megapojemn▒ p│yt▒ BDXL 100 GB!

Hub USB-C z portami USB 3.0 i HDMI

Doskona│y towarzysz podró┐y. Za pomoc▒ tego zgrabnego, przenoÂnego hubu mo┐na przekszta│ciŠ pojedynczy port USB-C w dwa porty USB 3.0, z│▒cze USB-C do │adowania oraz port HDMI. Dziŕki temu mo┐na │atwo pod│▒czyŠ do komputera monitor 4K, mysz i klawiaturŕ na USB a oprócz tego, przez port USB-C, pod│adowaŠ jeszcze inne urz▒dzenie.

Dysk zewnŕtrzny SSD Store’n’Go do szybkiego tworzenia kopii zapasowych

Przeno dane z du┐▒ prŕdkoÂci▒ dziŕki dyskowi zewnŕtrznemu SSD Store’n’Go. Brak ruchomych elementów sprawia, ┐e dyski SSD dobrze znosz▒ wstrz▒sy i uderzenia. Pod│▒cz dysk do komputera PC lub Mac poprzez port USB-C lub USB-A, aby szybko i bezpiecznie wykonaŠ kopiŕ zapasow▒ plików. Dostŕpne w wersjach o pojemnoÂci 240 GB i 480 GB.

50 lat technologii, ktˇrej mo┐esz zaufaŠ

Firma Verbatim od samego pocz▒tku uczestniczy│a w komputerowej rewolucji i nadal wspiera u┐ytkowników komputerów w codziennym ┐yciu. Dowiedz siŕ, co jest motorem naszych dzia│a˝ i dok▒d zmierzamy.

Us│uga odzyskiwania danych

Kiedy dysk twardy, SSD, USB lub inne urz▒dzenie pamiŕci masowej przestanie dzia│aŠ, dane zwykle pozostaj▒ na dysku i mo┐e siŕ okazaŠ, ┐e da siŕ je odzyskaŠ.

Bezpiecze˝stwo klasy wojskowej

Przechowuj cenne dane na bezpiecznych dyskach twardych, SSD i USB firmy Verbatim, w których bez wzglŕdu na model stosowane jest 256-bitowe szyfrowanie sprzŕtowe AES; do tej pory nikomu nie uda│o siŕ jeszcze z│amaŠ zabezpieczenia tego poziomu.