Fingerprint Secure
Zaszyfrowany dysk twardy ze
skanerem linii papilarnych
Gotowy do podrˇ┐y
Nigdy nie zabraknie Ci zasilania
Drukuj swoje pomys│y w formacie 3D
Bezpiecze˝stwo
Archiwizacja na ca│e ┐ycie
Zachowaj i zabezpiecz
swoje dane na setki lat
Nowe produkty
Nagrywarka Blu-ray 4K — Ultra HD
Hub USB-C z portami USB 3.0 i HDMI
Dysk twardy Fingerprint Secure
Nagrywarka Blu-ray 4K — Ultra HD

Ogl▒daj filmy Blu-ray w rozdzielczoÂci 4K Ultra HD dziŕki tej zewnŕtrznej nagrywarce Blu-ray. U┐yj jej do tworzenia kopii zapasowych i archiwizowania wszystkich wa┐nych plików, które chcesz zachowaŠ. Zgodna ze wszystkimi p│ytami CD, DVD, Blu-ray i MDISC, w tym z megapojemn▒ p│yt▒ BDXL 100 GB!

Hub USB-C z portami USB 3.0 i HDMI

Doskona│y towarzysz podró┐y. Za pomoc▒ tego zgrabnego, przenoÂnego hubu mo┐na przekszta│ciŠ pojedynczy port USB-C w dwa porty USB 3.0, z│▒cze USB-C do │adowania oraz port HDMI. Dziŕki temu mo┐na │atwo pod│▒czyŠ do komputera monitor 4K, mysz i klawiaturŕ na USB a oprócz tego, przez port USB-C, pod│adowaŠ jeszcze inne urz▒dzenie.

Dysk twardy Fingerprint Secure

Zapewnienie bezpiecze˝stwa danych w transporcie to g│ówna troska nie tylko wielu firm, lecz tak┐e indywidualnych u┐ytkowników. Dysk twardy Fingerprint Secure wykorzystuje po│▒czenie 256-bitowego szyfrowania sprzŕtowego AES i technologii biometrycznej, oferuj▒c kompletn▒ ochronŕ informacji.

Nagrywarka Blu-ray 4K — Ultra HD
Nagrywarka Blu-ray 4K — Ultra HD

Ogl▒daj filmy Blu-ray w rozdzielczoÂci 4K Ultra HD dziŕki tej zewnŕtrznej nagrywarce Blu-ray. U┐yj jej do tworzenia kopii zapasowych i archiwizowania wszystkich wa┐nych plików, które chcesz zachowaŠ. Zgodna ze wszystkimi p│ytami CD, DVD, Blu-ray i MDISC, w tym z megapojemn▒ p│yt▒ BDXL 100 GB!

Hub USB-C z portami USB 3.0 i HDMI
Hub USB-C z portami USB 3.0 i HDMI

Doskona│y towarzysz podró┐y. Za pomoc▒ tego zgrabnego, przenoÂnego hubu mo┐na przekszta│ciŠ pojedynczy port USB-C w dwa porty USB 3.0, z│▒cze USB-C do │adowania oraz port HDMI. Dziŕki temu mo┐na │atwo pod│▒czyŠ do komputera monitor 4K, mysz i klawiaturŕ na USB a oprócz tego, przez port USB-C, pod│adowaŠ jeszcze inne urz▒dzenie.

Dysk twardy Fingerprint Secure
Dysk twardy Fingerprint Secure

Zapewnienie bezpiecze˝stwa danych w transporcie to g│ówna troska nie tylko wielu firm, lecz tak┐e indywidualnych u┐ytkowników. Dysk twardy Fingerprint Secure wykorzystuje po│▒czenie 256-bitowego szyfrowania sprzŕtowego AES i technologii biometrycznej, oferuj▒c kompletn▒ ochronŕ informacji.

50 lat technologii, ktˇrej mo┐esz zaufaŠ

Firma Verbatim od samego pocz▒tku uczestniczy│a w komputerowej rewolucji i nadal wspiera u┐ytkowników komputerów w codziennym ┐yciu. Dowiedz siŕ, co jest motorem naszych dzia│a˝ i dok▒d zmierzamy.

50 lat technologii, ktˇrej mo┐esz zaufaŠ
Žwiatowy dzie˝ tworzenia kopii zapasowych 2019
Žwiatowy dzie˝ tworzenia kopii zapasowych 2019

Corocznie tworzy siŕ ponad 1,8 zettabajta danych*, a liczba ta wci▒┐ roÂnie. To naprawdŕ du┐o danych, które wymagaj▒ ochrony. Utrata cennych wspomnie˝ by│aby katastrofalna! Dowiedz siŕ, czy prawid│owo tworzysz kopie zapasowe.

*╝ród│o: www.worldbackupday.com/en/press

Bezpiecze˝stwo klasy wojskowej

Przechowuj cenne dane na bezpiecznych dyskach twardych, SSD i USB firmy Verbatim, w których bez wzglŕdu na model stosowane jest 256-bitowe szyfrowanie sprzŕtowe AES; do tej pory nikomu nie uda│o siŕ jeszcze z│amaŠ zabezpieczenia tego poziomu.

Bezpiecze˝stwo klasy wojskowej