Fingerprint Secure
Zaszyfrowany dysk twardy ze
skanerem linii papilarnych
Nowe powerbanki
Miej zawsze na│adowane urz▒dzenia i zapewnij sobie
│▒cznoŠ w ka┐dym miejscu
Drukuj swoje pomys│y w formacie 3D
Bezpiecze˝stwo
Archiwizacja na ca│e ┐ycie
Zachowaj i zabezpiecz
swoje dane na setki lat
Nowe produkty
Dyski USB Keypad Secure
Powerbanki — miej zawsze na│adowane urz▒dzenia
Dysk twardy Fingerprint Secure
Dyski USB Keypad Secure

Dysk USB Keypad Secure p│ynnie szyfruje wszystkie dane na dysku w czasie rzeczywistym, a wbudowana klawiatura pozwala na ustawienie unikalnego kodu, dziŕki czemu dane s▒ zawsze bezpieczne. Dostŕpny z interfejsami USB-C lub USB 3.0, o pojemnoÂciach 64 GB lub 128 GB.

Powerbanki — miej zawsze na│adowane urz▒dzenia

Obecnie jesteÂmy mocno uzale┐nieni od naszych urz▒dze˝ mobilnych. Utrzymanie tych energoch│onnych urz▒dze˝ w stanie na│adowanym przez ca│y czas to powa┐ne wyzwanie. Nowa gama powerbanków cechuje siŕ ró┐nymi pojemnoÂciami, funkcjami szybkiego │adowania, podwójnymi wejÂciami i wieloma wyjÂciami, dziŕki którym mo┐na │adowaŠ wiŕcej ni┐ jedno urz▒dzenie w tym samym czasie.

Dysk twardy Fingerprint Secure

Zapewnienie bezpiecze˝stwa danych w transporcie to g│ówna troska nie tylko wielu firm, lecz tak┐e indywidualnych u┐ytkowników. Dysk twardy Fingerprint Secure wykorzystuje po│▒czenie 256-bitowego szyfrowania sprzŕtowego AES i technologii biometrycznej, oferuj▒c kompletn▒ ochronŕ informacji.

Dyski USB Keypad Secure
Dyski USB Keypad Secure

Dysk USB Keypad Secure p│ynnie szyfruje wszystkie dane na dysku w czasie rzeczywistym, a wbudowana klawiatura pozwala na ustawienie unikalnego kodu, dziŕki czemu dane s▒ zawsze bezpieczne. Dostŕpny z interfejsami USB-C lub USB 3.0, o pojemnoÂciach 64 GB lub 128 GB.

Powerbanki — miej zawsze na│adowane urz▒dzenia
Powerbanki — miej zawsze na│adowane urz▒dzenia

Obecnie jesteÂmy mocno uzale┐nieni od naszych urz▒dze˝ mobilnych. Utrzymanie tych energoch│onnych urz▒dze˝ w stanie na│adowanym przez ca│y czas to powa┐ne wyzwanie. Nowa gama powerbanków cechuje siŕ ró┐nymi pojemnoÂciami, funkcjami szybkiego │adowania, podwójnymi wejÂciami i wieloma wyjÂciami, dziŕki którym mo┐na │adowaŠ wiŕcej ni┐ jedno urz▒dzenie w tym samym czasie.

Dysk twardy Fingerprint Secure
Dysk twardy Fingerprint Secure

Zapewnienie bezpiecze˝stwa danych w transporcie to g│ówna troska nie tylko wielu firm, lecz tak┐e indywidualnych u┐ytkowników. Dysk twardy Fingerprint Secure wykorzystuje po│▒czenie 256-bitowego szyfrowania sprzŕtowego AES i technologii biometrycznej, oferuj▒c kompletn▒ ochronŕ informacji.

50 lat technologii, ktˇrej mo┐esz zaufaŠ

Firma Verbatim od samego pocz▒tku uczestniczy│a w komputerowej rewolucji i nadal wspiera u┐ytkowników komputerów w codziennym ┐yciu. Dowiedz siŕ, co jest motorem naszych dzia│a˝ i dok▒d zmierzamy.

50 lat technologii, ktˇrej mo┐esz zaufaŠ
OÂwietlenie LED
OÂwietlenie LED

Poznaj nasz▒ szerok▒ gamŕ wysokiej jakoÂci lamp i opraw oÂwietleniowych LED, cechuj▒c▒ siŕ wysokim poziomem komfortu optycznego oraz wyj▒tkow▒ trwa│oÂci▒ i niezawodnoÂci▒.

Bezpiecze˝stwo klasy wojskowej

Przechowuj cenne dane na bezpiecznych dyskach twardych, SSD i USB firmy Verbatim, w których bez wzglŕdu na model stosowane jest 256-bitowe szyfrowanie sprzŕtowe AES; do tej pory nikomu nie uda│o siŕ jeszcze z│amaŠ zabezpieczenia tego poziomu.

Bezpiecze˝stwo klasy wojskowej