MediaShare Wireless incl. external Hard Drive 750GB* USB 3.0 - silver

Numer produktu: 98243BSI

Podsumowanie produktu


Numer produktu: 98243BSI

*GB = 1 miliard bajtów. Dost?pna pojemno?? przechowywania b?dzie mniejsza; urz?dzenie u?ywa do 10% pojemno?ci na formatowanie i inne funkcje. Zobacz http://www.verbatim.com/flashcapacity.

GDZIE KUPIC?

Display stores with product availability


Verbatim MDISC Compatibility Chart

MediaShare Wireless incl. external Hard Drive 750GB* USB 3.0 - silver


Numer produktu: 98243BSI

98243 Mediashare Bundle - Traveller HD silverPodsumowanie produktu
Numer produktu: 98243BSI

*GB = 1 miliard bajtów. Dost?pna pojemno?? przechowywania b?dzie mniejsza; urz?dzenie u?ywa do 10% pojemno?ci na formatowanie i inne funkcje. Zobacz http://www.verbatim.com/flashcapacity.