MediaShare Wireless incl. external Hard Drive 750GB* USB 3.0 - black

Numer produktu: 98243BSC

Podsumowanie produktu


Numer produktu: 98243BSC

*GB = 1 miliard bajtów. Dost?pna pojemno?? przechowywania b?dzie mniejsza; urz?dzenie u?ywa do 10% pojemno?ci na formatowanie i inne funkcje. Zobacz http://www.verbatim.com/flashcapacity.

GDZIE KUPIC?

Display stores with product availability


Verbatim MDISC Compatibility Chart

MediaShare Wireless incl. external Hard Drive 750GB* USB 3.0 - black


Numer produktu: 98243BSC

98243 MediaShare Bundle - Traveller HD black







Podsumowanie produktu
Numer produktu: 98243BSC

*GB = 1 miliard bajtów. Dost?pna pojemno?? przechowywania b?dzie mniejsza; urz?dzenie u?ywa do 10% pojemno?ci na formatowanie i inne funkcje. Zobacz http://www.verbatim.com/flashcapacity.